Fasady wentylowane murowane /ceglane

Elewacja murowana wentylowana – schemat wykonania termoizolacji w technologii PAROC

  • Konstrukcja nośna (betonowa ściana, 200 mm).
  • Izolacja termiczna (180-220 mm):
  • Szczelina wentylacyjna 40 mm (dla budynków o wysokości 1-2 pięter ≥ 30 mm, dla budynków wyższych ≥ 35-50 mm).
  • Elewacja ceglana, przymocowana do konstrukcji nośnej za pomocą kotew stalowych (120 mm).

Klasyfikacja ogniowa przyjmowana do projektowania: R30/R60 (w razie potrzeby).
Wartość izolacyjności akustycznej: Rw 60 dB / Rw + C 58 dB / Rw + Ctr 52 dB.

brick-wall-teaser-3

Wykonanie termoizolacji fasad wentylowanych murowanych/ceglanych – krok po kroku

Elewacja murowana wentylowana może być wykonana w połączeniu z szeroką gamą konstrukcji nośnych. Jednak w przeciwieństwie do fasad wentylowanych bazujących na przykład na drewnianych rozwiązaniach szkieletowych lub podkonstrukcjach metalowych, kluczowym czynnikiem wpływającym na odpowiednie wymiarowanie szczeliny wentylacyjnej i otworów w elewacji ceglanej staje się tu wysoki stopień absorpcji wilgoci samego materiału i jej wpływ na pozostałe elementy konstrukcyjne. 

Ponieważ materiały elewacyjne w większości przypadków są raczej lekkie i cienkie, mają tendencję do szybkiego wysychania. Gruba i porowata ceglana fasada może natomiast pochłaniać dużo wilgoci wynikającej ze zmiennych warunków pogodowych. Prowadzi to do wydłużonego czasu schnięcia oraz utrzymującego się, wysokiego poziomu wilgoci w szczelinie wentylacyjnej. 

Dlatego ważne jest, aby podczas projektowania otworów wentylacyjnych w ceglanej fasadzie, zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednio wysokiego stopnia przepływu powietrza oraz utrzymania wilgotności konstrukcji na bezpiecznym poziomie.

Tabele z wymiarami szczelin wentylacyjnych i otworów można znaleźć tutaj.

Masywne fasady wentylowane murowane (beton, kamień)

Warstwa termoizolacyjna instalowana jest na zewnętrznej stronie masywnej ściany nośnej, w układzie jedno- lub dwuwarstwowym.

W systemie dwuwarstwowym grubsza, miękka i elastyczna płyta izolacyjna (np. PAROC Solid) jest najpierw dopasowywana i montowana do konstrukcji ściany nośnej, a następnie na niej układa się cieńszą, izolacyjną płytę przeciwwiatrową (np. PAROC Cortex). Produkty należy układać na mijankę, a więc z odpowiednim przesunięciem pomiędzy połączeniami płyt w obu warstwach.

W przypadku systemu jednowarstwowego, warstwę termoizolacyjną i jednocześnie przeciwwiatrową stanowi jedna warstwa płyt o większej grubości (np. PAROC WAS 50tb). W połączeniach pomiędzy wiatrochronnymi płytami izolacyjnymi należy dodatkowo zastosować dedykowane taśmy montażowe PAROC, dzięki którym zwiększymy szczelność konstrukcji.

Podparcie ceglanej elewacji do konstrukcji nośnej stanowią stalowe kotwy, które przechodzą przez warstwę izolacyjną. Przy obliczaniu wartości współczynnika przenikania ciepła U dla całej przegrody należy wziąć pod uwagę ewentualny wpływ mostków termicznych, które mogą powstać w miejscach montażu stalowych łączników mechanicznych.

Powołując się na wyniki badań fińskiego instytutu badawczego VTT, aby zachować odpowiedni stopień wentylacji, rekomendujemy unikanie projektowania wysokich, bezokiennych konstrukcji elewacyjnych pokrytych tradycyjną cegłą. Aby zapewnić sprawny przepływ powietrza, fasady wentylowane murowane powinny zostać wzbogacone o otwory okienne. Wykorzystanie lekkich cegieł elewacyjnych lub poddanie wodoodpornej obróbce ich powierzchni powinno zaś pomóc poprawić warunki wilgotnościowe fasady.

Wartości U dla różnych grubości izolacji – elewacja ceglana wentylowana

Jednowarstwowe rozwiązanie izolacyjne:

 Grubość izolacji  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm mm 
 PAROC WAS 50(tb)  150   180    200    220  
 Wartość U, W/m2K  0,21  0,20  0,18  0,17  0,16  0,16  0,15  0,14

Dwuwarstwowe rozwiązanie izolacyjne:

 Grubość izolacji  mm mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 
 PAROC Cortex b / WAS 25(tb)  30 30  30  30  30  30  30  30 
 PAROC Solid  100    150    180    200  
 PAROC Ultra    100   150    180    200 
 Wartość U, W/m2K  0,25  0,24  0,19 0,18  0,16   0,15 0,15  0,14 

Fasady wentylowane murowane – parametry obliczeniowe (zgodnie z EN 6946):

Ściana nośna z betonu 200 mm: λU = 1,7 W/mK, d = 200 mm R = 0,120 m2K/W
PAROC WAS 50 (tb): λU = 0,034 W/mK
PAROC Ultra λU: = 0,035 W/mK
PAROC Cortex λU: = 0,033 W/mK
PAROC WAS 25 (tb): λU = 0,033 W/mK
Opory powierzchniowe wewnętrzne i zewnętrzne: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W

Korekty współczynnika przenikania ciepła stosowane w obliczeniach

  • ΔUf = Korekta dla elementów złącznych mechanicznych. Kotwy stalowe Ø 4mm, 4-6 sztuk/m2, λU = 17 W/mK (<3%, brak)
  • ΔUg = Korekta dla porowatości powietrznych = ΔU'': Poziom 0