Ocieplenie ETICS – zewnętrzne zespolone systemy izolacji z wełną lamelową

W kontekście izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, w miejsce tradycyjnych płyt z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien, wykorzystać można również płytę lamelową. Dzięki prostopadłemu do powierzchni ułożeniu włókien, rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze przy izolacji powierzchni łukowatych lub, planując grubsze ocieplenie ETICS, chcemy uniknąć łączników mechanicznych.

Ocieplenie fasady płytą lamelową PAROC Linio

  • Konstrukcja nośna (beton, beton komórkowy, cegła itp.)
  • Izolacja termiczna: PAROC Linio 80 klejona zaprawą lub masą klejącą
  • Warstwa zbrojona z siatką zbrojącą z włókna szklanego
  • Podkład gruntujący
  • Warstwa wykończeniowa (np. tynk)

Projektowanie i instalowanie systemu powinno być zgodne z wytycznymi, opracowanymi przez dostawcę systemu.

 
ETICS-Lamella-small

Wełna lamelowa PAROC w ociepleniu ETICS:

PAROC Linio 80 (c, cc): niegruntowana, niepalna płyta lamelowa o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK, której cechą charakterystyczną jest prostopadły w stosunku do izolowanej powierzchni ściany układ włókien. Rozwiązanie to sprawia, że płyta jest elastyczna i wytrzymała na duże naprężenia rozciągające (80 kPa), dzięki czemu nawet zaokrąglone konstrukcje budowlane można izolować bezproblemowo i bezpiecznie.

Płyta lamelowa PAROC Linio – zastosowania i wytyczne wykonawcze

Będąc elementem ocieplenia ETICS, niepalna płyta lamelowa PAROC może być stosowana do izolacji termicznej lub termomodernizacji niemal każdego typu budynku, wliczając w to domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, hale i obiekty przemysłowe, a także obiekty wysokościowe.

Podłoże

Niepalna, elastyczna wełna lamelowa może być wykonywana na każdym popularnym rodzaju podłoża konstrukcyjnego: murze ceglanym, ścianie betonowej lub poszyciu drewnianym. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy się upewnić, że podłoże jest czyste, suche i odpowiednio płaskie.

Masa klejąca/izolacja termiczna

W przypadku wełny lamelowej, masę klejową należy nakładać na całą powierzchnię płyt za pomocą pacy zębatej. W ofercie dostawcy systemu można znaleźć różne kleje, które mogą być stosowane w zależności od systemu i sytuacji, lecz różniące się przygotowaniem – np. suche mieszanki lub gotowe do użycia zaprawy.

Łączniki mechaniczne

Płyty lamelowe z wełny skalnej PAROC nie wymagają dodatkowego mocowania mechanicznego w budynkach o wysokości do 20 metrów. Dodatkowe mocowanie mechaniczne za pomocą kołków stosuje się w trzech następujących przypadkach: gdy ocieplenie ETICS ściany dotyczy budynku wysokiego (>20 m), gdy w charakterze elewacyjnej warstwy wykończeniowej wykorzystuje się płytki ceramiczne i/lub gdy wytrzymałość podłoża na odrywanie jest mniejsza, niż 0,08 MPa. Ze względu na kilka sposobów instalowania warstw zbrojonych i izolacyjnych, należy przestrzegać wytycznych dostawcy systemów.

Warstwa zbrojona

Jako wzmocnienie, dostawcy systemów ociepleń oferują różnego rodzaju siatki zbrojące z włókna szklanego o zróżnicowanym rozmiarze oczek, grubości, ciężarze itp., które osadza się w warstwie zbrojonej.

Warstwa wykończeniowa

Wełna lamelowa PAROC stanowi odpowiednie podłoże do indywidualnego projektowania elewacji z np. tynku, klinkieru, kamienia naturalnego lub okładziny. Bez względu na typ warstwy wykończeniowej, należy stosować się do instrukcji użytkowania systemu dla konkretnego projektu wykończeniowego.

Ocieplenie ETICS – wartości U dla różnych grubości izolacji: 

Grubość izolacji 100 120 150  180 200 220 250 300
PAROC Linio 80  0.28 0,25 0,21 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12

Ocieplenie ściany zewnętrznej – parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN 6946:

Ściana nośna POROTHERM 25 P+W 25 cm, λ = 0,30 W/mK, R = 0,83 m2K/W
PAROC Linio 80: λD = 0,040 W/mK
Tynk mineralny na siatce: λ = 0,90 W/mK, R = 0,01 m2K/W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz Rsi: 0,13 m²K/W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz Rse: 0,04 m²K)/W