System ociepleń ETICS – zewnętrzne zespolone systemy z izolacją płytową

Metoda lekka mokra, nazywana też ETICS, to najpopularniejszy sposób na ocieplenie ściany zewnętrznej wykańczanej cienkowarstwowymi tynkami fasadowymi. Płyty z wełny mineralnej skalnej PAROC Linio o klasycznym, zaburzonym układzie włókien stanowią kluczowy element skutecznego systemu ociepleń ETICS.

Ocieplenie ściany zewnętrznej z izolacją płytową PAROC Linio

  • Konstrukcja nośna (beton, beton komórkowy, cegła itp.)
  • Izolacja termiczna: PAROC Linio 10 (c, cc) lub PAROC Linio Pro (c, cc), klejona zaprawą lub masą klejącą
  • Łączniki mechaniczne 
  • Warstwa zbrojona z siatką zbrojąca z włókna szklanego
  • Podkład gruntujący
  • Warstwa wykończeniowa (tynk)

Projektowanie i instalowanie systemu powinno być zgodne z wytycznymi, opracowanymi przez dostawcę systemu.

 
Etics-slab-small

Płyty PAROC do izolacji fasad w systemach ociepleń ETICS:

PAROC Linio Pro (c, cc): energooszczędna płyta izolacyjna o przewodności cieplnej λD = 0,034 W/Mk.

PAROC Linio 10 (c, cc): efektywna płyta izolacyjna o przewodności cieplnej λD = 0,036 W/mK.

PAROC Linio 15: płyta izolacyjna o podwyższonych parametrach mechanicznych przeznaczona do izolacji termicznej wokół stref przyokiennych, o przewodności cieplnej λD = 0,037 W/mK.

Płyty PAROC Linio – zastosowania i wytyczne wykonawcze

Niepalne płyty z wełny mineralnej skalnej PAROC, jako element w systemów ETICS, nadają się do izolacji termicznej lub termomodernizacji każdego typu budynku, od obiektów jedno- i wielorodzinnych po budownictwo przemysłowe oraz wysokościowe.

Podłoże

Płyty PAROC Linio można układać na wszystkich popularnych podłożach fasadowych: murowanych, betonowych i drewnianych. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy się upewnić, że podłoże jest czyste, suche i odpowiednio płaskie.

Masa klejąca/izolacja termiczna

Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, płyty niegruntowane PAROC muszą być klejone oraz dodatkowo mocowane mechanicznie. W przypadku płyt gruntowanych fabrycznie PAROC Linio (c, cc), masę klejową można nakładać bezpośrednio na podłoże, bez konieczności uprzedniego gruntowania klejem. W ofercie dostawcy systemu można znaleźć różne kleje, które mogą być stosowane w zależności od systemu i sytuacji, lecz różniące się przygotowaniem – np. suche mieszanki lub gotowe do użycia zaprawy.

Łączniki mechaniczne

Ocieplenie ściany zewnętrznej w systemie ETICS przy pomocy płyt PAROC musi być mocowane kołkami lub dyblami. W oparciu o wytyczne dostawcy systemu, można stosować różne rodzaje łączników – np. kołki do montażu powierzchniowego lub kołki zagłębiane. Możliwe są również różne sposoby montażu i liczba łączników mechanicznych – zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Warstwa zbrojona

W celu wzmocnienia systemu ociepleń ETICS, dostawcy systemów proponują różne rodzaje siatki zbrojącej z włókna szklanego (różniące się od siebie m.in. rozmiarami oczek, grubością, ciężarem), które osadza się w warstwie zbrojonej.

Warstwa wykończeniowa

Płyty z wełny mineralnej skalnej PAROC Linio stanowią odpowiednie podłoże do indywidualnego projektowania elewacji z np. tynku, klinkieru, kamienia naturalnego lub okładziny. Niezależnie od wyboru warstwy wykończeniowej, należy przestrzegać instrukcji użytkowania systemu dla danego projektu wykończeniowego.

System ociepleń ETICS – wartości U dla różnych grubości izolacji:

Grubość izolacji (mm) 100 150 160 180  200 220 250  300
PAROC Linio 15  0,30 0,21 0,20 0,18 0,17      
 PAROC Linio 10 (c, cc)  0,29 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12
 PAROC Linio Pro (c, cc)  0,28 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11

Ocieplenie ściany zewnętrznej – parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN 6946:

Ściana nośna z bloczka SILKA 240 mm: λU = 0,54 W/mK, R = 0,44 m2K/W
PAROC Linio Pro (c, cc): λU = 0,034 W/mK
PAROC Linio 10 (c, cc): λU = 0,036 W/mK
PAROC Linio 15: λU = 0,037 W/mK
Tynk mineralny na siatce: λ = 0,90 W/mK, R = 0,01 m2K/W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz Rsi: 0,13 m²K/W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz Rse: 0,04 m²K)/W