Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) pełnią w budynkach wiele ról. Rozwiązania PAROC dla systemów HVAC obejmują niepalne i energooszczędne produkty izolacyjne dla wszystkich części systemu HVAC - od instalacji grzewczych poprzez wodociągowe, aż do systemów oddymiania i odprowadzania spalin oraz urządzeń HVAC dla kanałów wentylacyjnych.

Systemy HVAC muszą być zaizolowane przy użyciu środków, które zapewniają dobre właściwości termoizolacyjne a także, w razie potrzeby, ochronę przeciwpożarową i redukcję hałasu.

Produkty PAROC dla systemów HVAC z powłoką z folii aluminiowej pomagają również w zapobieganiu kondensacji, co jest innym kluczowym zadaniem dobrze funkcjonującej izolacji HVAC. Kondensacja powoduje uszkodzenie rur i otaczających struktur oraz wyposażenia.