Kominy dymowe i przewody spalinowe są narażone na bardzo wysokie temperatury i wymagają zastosowania niepalnych, wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Izolacja musi zachować swoje pierwotne właściwości, nawet w wysokich temperaturach.

Przewody spalinowe 

Generatory prądu są używane jako niezależne systemy zasilające w celu zabezpieczenia zasilania podczas przerw w dostawie prądu. Przewody spalinowe silnika napędzającego generator przenoszą gazy spalinowe o wysokiej temperaturze. Podczas wyboru materiału izolacyjnego dla przewodów spalinowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pożarowe. Należy upewnić się także, że izolacja ma dobrą wytrzymałość na ściskanie i zachowuje swoje właściwości nawet w wysokich temperaturach.

Konieczne jest określenie grubości izolacji w zależności od maksymalnej dozwolonej temperatury powierzchni - ułatwi to program obliczeniowy PAROC Calculus.

Kominy stalowe

Zaleca się stosowanie kominów produkowanych fabrycznie, ponieważ mają one już zainstalowaną izolację, ponadto są testowane zgodnie z odpowiednimi normami badawczymi. Często są również zatwierdzane przez lokalne instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową.

Steel structure chimney

Produkty PAROC zapewniają izolację termiczną kominów działając jednocześnie jako zabezpieczenie przeciwpożarowe dla całego budynku.

Odpowiednio dobrane i użyte produkty izolacyjne przedłużają żywotność kominów poprzez zapobieganie chłodzeniu spalin do temperatury, w której będą się skraplać i pozostawiać agresywny osad na wewnętrznej powierzchni rury.

Wymagania i rozwiązania dla kominów dymowych i przewodów spalinowych są różne w zależności od kraju zastosowania. Prosimy o sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela Paroc czy wybrane produkty są odpowiednie dla danego kraju.