Izolacje Techniczne Sprzedaż

Szefowie Regionów odpowiadają za sprzedaż oraz udzielają informacji technicznych na temat produktów i rozwiązań. 

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com 

HVAC

1 Joanna Kałużna - Mika  tel.+48 608 697 004

2 Roman Gucia   tel.+48 604 065 917

3 Tomasz Reizer   tel.+48 723 331 027

4 Maciej Jamanek   tel.+48 608 697 003

 

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com 

 

 mapa

 

Przemysłowe

1 2 Mirosław Paliwoda   tel.+48 608 697 002 

 

 

 

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com 

mapa Industrial