Wsparcie techniczne i produktowe

Nasz zespół wsparcia technicznego udzieli informacji technicznych na temat produktów i odpowie na pytania.

Izolacje Techniczne

1 Michał Nękanowicz  tel. +48 692 998 089 Technical Marketing Lead

Doradztwo w zakresie izolacji technicznych Paroc: 
- rurociągów HVAC
- kanałów wentylacyjnych
- kanałów ciepłowniczych
- szachtów oddymiających
- zbiorników i urządzeń 

Michal.Nekanowicz@owenscorning.com

 

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com