Informacja prawna

Korzystanie ze strony internetowej paroc.com podlega poniższym warunkom. Korzystanie ze strony internetowej paroc.com w jakikolwiek sposób stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji warunków oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Paroc Group Oy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej. 

Zgadzasz się z Paroc Group Oy, że wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony internetowej podlegają prawu Finlandii.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość strony internetowej paroc.com podlega prawu autorskiemu, ochronie znaku towarowego oraz innym prawom wynikającym z własności i licencjom należącym do Paroc Group Oy lub osób trzecich. Wszelkie prawa nieprzyznane jednoznacznie w tym dokumencie są zastrzeżone. Wykorzystanie całości lub części zawartości tej strony internetowej poprzez kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie lub przetwarzanie treści lub ich części bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Paroc Group Oy jest zabronione. Można jednak używać, drukować, przesyłać i tymczasowo przechowywać wszelkie materiały z tej strony na użytek własny. Paroc Group Oy zastrzega sobie pełne prawa własności intelektualnej w zakresie wszelkich treści kopiowanych, pobieranych lub drukowanych z tej strony internetowej. Zamieszczanie elektronicznych linków do tej strony internetowej, z wyłączeniem linków do strony głównej najwyższego poziomu pod adresem www.paroc.com, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Paroc Group Oy jest zabronione. Zapytania prosimy kierować na adres paroc.communications@owenscorning.com.

ZASTRZEŻENIE

Ta witryna internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Przechodząc na tę stronę, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami. Materiały i linki na stronie są dostarczane w ich aktualnym stanie i nie stanowią oferty ani prawnej lub innej profesjonalnej porady. Paroc Group Oy nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie internetowej, w tym żadnych oświadczeń lub gwarancji dotyczących dostępności, prawidłowości, aktualności lub kompletności tej strony internetowej lub jej zawartości. Paroc Group Oy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wynikające z korzystania z tej strony internetowej. Jeśli prawo obowiązujące w danej jurysdykcji nie zezwala na powyższe ograniczenie odpowiedzialności, odpowiedzialność Paroc Group Oy jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ograniczenie to ma również zastosowanie do stron internetowych stron trzecich i ich zawartości, które są połączone za pomocą linków z witryną internetową paroc.com. Dlatego prosimy o uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania z takiej strony internetowej. 

ZNAKI TOWAROWE

Paroc jest zastrzeżonym znakiem towarowym Paroc Group Oy. Nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Paroc Group. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Twój dostęp do tej strony nie powinien być interpretowany jako udzielenie, poprzez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków pojawiających się na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Paroc Group lub odpowiedniego właściciela.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Firma Paroc i jej odpowiednie podmioty zależne (łącznie „Paroc” lub „Owens Corning”) są zobowiązane do poszanowania twojej prywatności i do ochrony wszelkich informacji lub danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem tej strony internetowej. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie informacje lub dane osobowe możemy zbierać i w jaki sposób wykorzystujemy informacje na twój temat, w tym okoliczności, w których możemy je ujawnić lub przekazać stronom trzecim. Nasza Polityka prywatności omawia również prawa, które mogą ci przysługiwać w związku z twoimi informacjami lub danymi osobowymi, w tym na przykład prawa specyficzne dla mieszkańców UE lub Wielkiej Brytanii, oraz sposób, w jaki możesz skorzystać z tych praw.

PLIKI COOKIE

Ogólne zastosowanie plików cookie jest opisane bardziej szczegółowo w Polityce prywatności. Paroc korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do pewnych funkcji oraz w celu pozyskania informacji dotyczących ruchu na stronie. Poniżej opisujemy sposób korzystania z plików cookie stron trzecich.

PAROC I PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Paroc wykorzystuje pliki cookie stron trzecich Listę stron trzecich można znaleźć tutaj wraz z przeznaczeniem każdego pliku cookie stron trzecich. 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ USUNĄĆ PLIKI COOKIE, W TYM PLIKI COOKIE STRON TRZECICH?

Możesz zdecydować, czy chcesz akceptować pliki cookie. Poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej użytkownik może uniknąć zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu. W takiej sytuacji może jednak dojść do błędów w wyświetlaniu serwisu. Sposób blokowania plików cookie zależy od danej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji „Pomoc” lub do innej analogicznej sekcji w swojej przeglądarce. Możesz również na bieżąco zarządzać korzystaniem z plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich, za pośrednictwem linku do zarządzania ustawieniami plików cookie na naszej stronie.

FORMULARZE INTERNETOWE

Jeśli użytkownik wypełni formularz internetowy, uzyskane dane będą przechowane w naszym systemie CRM. Historia przeglądania strony będzie również dostępna dla upoważnionych pracowników firmy Paroc w celu rozpoznania zainteresowań użytkownika oraz usprawnienia naszej strony. W przypadku prywatnego trybu przeglądania użytkownik może przekazywać nam informacje bez uwzględniania danych dotyczących jego wcześniejszej aktywności w sieci. Jeżeli nie wyrażasz zgody na pozyskanie przez nas twoich informacji osobowych, prosimy o niewypełnianie żadnych formularzy internetowych na tej stronie.

NEWSLETTER

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera lub innych marketingowych wiadomości e-mail, kliknięcie zamieszczonych w nich linków może spowodować zidentyfikowanie cię na naszej stronie i widoczność części twojej historii przeglądania dla nas w celu określenia twoich zainteresowań oraz lepszego dopasowania naszej strony do twoich oczekiwań. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz w każdej chwili wycofać swoją subskrypcję z naszej listy mailingowej lub użyć prywatnego trybu przeglądania, aby uniknąć śledzenia.
Korzystając z newslettera firmy Paroc jako źródła, należy zaznaczyć Paroc Group Oy w treści. Informacje przedstawione w newsletterze mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada lub rekomendacja. Oznacza to, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z błędów lub pominięć, które mogą pojawić się w związku z newsletterem. Materiały w newsletterze nie powinny być powielane bez zgody wydawcy.

ZMIANY

Możemy okresowo zmieniać tę informację prawną. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Nową wersję opublikujemy na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po opublikowaniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Copyright © Paroc Group Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.