Wełna PAROC – izolacja powstająca z kamienia

PAROC Wełna kamienna

Wełna kamienna PAROC to materiał, który w ogromnym stopniu składa się z powietrza uwięzionego pomiędzy włóknami pochodzenia naturalnego. Skały, które wytapia się w piecach, są odwirowywane, a powstające w wyniku tego procesu włókna skleja się niewielką ilością lepiszcza. Powietrze i skały to połączenie, które nadaje wełnie PAROC wiele przydatnych i trwałych właściwości.

Ponieważ nasza wełna skalna powstaje z niepalnego, surowca, produkty PAROC oferują wiele interesujących korzyści:

Trwałość

Zgodnie ze Deklaracją Środowiskową Produktu (EPD) [NEPD-4338-3565-EN, NEPD-4337-3565-EN] żywotność produktów z wełny PAROC wynosi co najmniej 60 lat, co odpowiada standardowemu cyklowi życia budynków. Wełna kamienna nie sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, ani środowisk korozyjnych.
PAROC-Stonewool-is-Durable-19243733

Efektywność energetyczna

Każdy wyrób z wełny skalnej, jaki produkujemy w naszych zakładach, może obniżyć emisje CO2 budynku przez cały okres jego eksploatacji. Jest to możliwe, ponieważ we wnętrzu wełny PAROC znajduje się duża ilość (ok. 98% objętości wyrobu) nieruchomego powietrza, będącego bardzo dobrym termoizolatorem. Gęsta plątanina włókien z roztopionych skał skutecznie zatrzymuje powietrze we wnętrzu materiału, co mocno utrudnia transfer energii cieplnej poprzez warstwę izolacji.
PAROC-Stonewool-is-Energy-efficient-19243747

Wytrzymałość ogniowa

Wełna kamienna PAROC jest niepalnym materiałem izolacyjnym, który spełnia wymagania najwyższej klasy reakcji na ogień A1, zgodnie z europejskim systemem klasyfikacji wyrobów określonym w normie PN-EN 13501-1. Oznacza to, że wełna PAROC nie przyczynia się do rozwoju i rozprzestrzeniania ognia oraz nie wydziela znaczących ilości dymu i płonących kropli. Temperatura topnienia wełny skalnej PAROC wynosi ponad 1000°C. 

Stosując nasze produkty, możesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku, a także jego ochrony przed uszkodzeniami konstrukcyjnymi lub ewentualnym zawaleniem w wyniku pożaru.

PAROC-Stonewool-is-Fire-resilient-19243792

Odporność na wilgoć

Wełna kamienna PAROC jest niehigroskopijnym materiałem, który pozostaje suchy i zachowuje swoje oryginalne właściwości nawet w wysoce wilgotnym środowisku (przy wilgotności względnej powietrza RH 98%). Nasza wełna skalna składa się z nieorganicznych włókien, które pod wpływem wilgoci nie kurczą się, nie rozszerzają i nie zmieniają pierwotnego kształtu. Wełna PAROC jest jednocześnie materiałem otwartym dyfuzyjnie. Oznacza to, że z jednej strony nie absorbuje i nie zatrzymuje w swoim wnętrzu wody, z drugiej – umożliwia swobodne przenikanie pary wodnej. Takie połączenie właściwości pomaga zapobiec odkładaniu się wilgoci oraz degradacji innych materiałów i elementów tworzących konstrukcje.
PAROC-Stonewool-is-Moisture-resistant-19243809

Możliwość ponownego użycia

Izolacje z wełny kamiennej PAROC powstają ze skał. Ten naturalny materiał można poddawać recyklingowi i wykorzystywać ponownie – na przykład do wyrobu nowych produktów, co ogranicza zapotrzebowanie na surowce pierwotne. W naszych zakładach korzystamy z technologii, która umożliwia nam przetwarzanie odpadów i ścinek materiałowych w luźną wełnę granulowaną do wdmuchiwania. Wełnę skalną można także rozstrzępić do postaci włókien, które służą następnie jako surowy materiał do wyrobu nowych produktów. Powyższe metody umożliwiają nam również recykling odpadów materiałowych naszych klientów.

PAROC-Stonewool-is-Reusable-19243862

Dźwiękochłonność

Włóknista struktura wełny PAROC umożliwia optymalny przepływ powietrza przez wnętrze materiału. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań dźwiękochłonnych i wyciszania hałasu. Niezależnie, czy wełna skalna PAROC wypełnia wnętrze konstrukcji, czy też przymocowana jest do jej powierzchni – nasze wyroby pozwalają stworzyć cichsze i bardziej komfortowe środowisko do życia lub pracy.

PAROC-Stonewool-is-Sound-absorbing-19243905

Certyfikat BES 6001

Paroc uzyskał certyfikat BES 6001 “Odpowiedzialne pozyskiwanie” dla produktów budowlanych, przyznawany przez BRE (Building Research Establishment). Certyfikacją objęte zostały wszystkie nasze zakłady produkcyjne w Europie. Paroc jest pierwszym producentem wełny kamiennej wyróżnionym certyfikatem BES 6001, a uzyskana ocena „Dobry” potwierdza, że jako firma pozyskujemy nasze surowce w sposób odpowiedzialny.

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA)

Jesteśmy aktywnym orędownikiem stosowania przez branżę budowlaną środowiskowej oceny cyklu życia (tzw. metodyka LCA – life cycle assessment). Wszystkie nasze produkty poddajemy regularnej ocenie LCA, aby kontrolować i konsekwentnie poprawiać ich wpływ na środowisko.

Certyfikacja ISO 140001

Paroc otrzymał certyfikat ISO 14001. Dokument ten potwierdza, że nasza firma przykłada dużą wagę do kwestii takich jak emisje do atmosfery, zarządzanie odpadami, odpowiedzialne wykorzystanie surowców naturalnych oraz efektywność energetyczna budynków. Dokument ten oznacza również, że nieustannie udoskonalamy nasze procesy produkcyjne, aby minimalizować ich wpływ na środowisko.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.