Wełna kamienna PAROC jest energooszczędna

energy-efficient-main-image

Izolacje poprawiają efektywność energetyczną budynków

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii końcowej w UE. W obliczu trwającego kryzysu energetycznego warto zadać sobie pytanie: jak możemy ograniczyć nasze zapotrzebowanie na energię? Istnieje na nie prosta odpowiedź: poprzez poprawę standardu energetycznego obiektów. Lepsza izolacja termiczna pozwala zmniejszyć energochłonność budynków związaną z ich ogrzewaniem i chłodzeniem, a co za tym idzie – uwolnić więcej energii potrzebnej w innych sektorach, niwelując tym samym skalę kryzysu.

EE_numbers_1

Termomodernizacja budynków ma ogromny potencjał

Jednym z celów polityki UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do tego czasu, 85% obecnych budynków będzie dalej istnieć, przy czym aż 75% z nich nie spełnia dziś odpowiednich standardów energetycznych. Poprzez izolację i poprawę efektywności energetycznej owych niedostatecznie ocieplonych obiektów jesteśmy w stanie ograniczyć zapotrzebowanie tego sektora na energię końcową nawet o 45%.

EE_numbers_2

Termomodernizacja to inwestycja, która praktycznie zwraca się sama

W porównaniu do innych sposobów na poprawę standardu energetycznego budynku i ograniczenie kosztów ogrzewania, takich jak panele fotowoltaiczne czy geotermia, izolacja często okazuje się metodą najbardziej efektywną kosztowo. Oprócz niższych rachunków, poprawa w zakresie izolacji budynku zwiększa komfort cieplny i akustyczny jego użytkowników. Tak naprawdę im bardziej ceny energii idą do góry, tym krótszy czas zwrotu w dodatkowe ocieplenie dachu, poddasza czy ścian zewnętrznych. W pewnych przypadkach oszczędności są tak duże, że inwestycja spłaca się bezpośrednio ze środków, które normalnie musiałyby być przeznaczone na opłacenie rachunków za ogrzewanie. Inwestycja w termomodernizację spłaca się też bardzo szybko w zastosowaniach przemysłowych. Jak wynika z badań EiiF, średni czas zwrotu nakładów na poprawę izolacji instalacji w zakładach produkcyjnych i przetwórczych wynosi jedynie 2 lata, a niekiedy nawet zaledwie kilka miesięcy.

EE_numbers_3

Izolacja zmniejsza emisję CO2 z budynków

Korzyści z poprawy efektywności energetycznej budynków nie ograniczają się jedynie do niższych rachunków. Mniej energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia obiektów oznacza także mniejsze emisji CO2 do atmosfery. Szacuje się, że docieplenie energochłonnych budynków w UE pozwoliłoby ograniczyć roczny poziom emisji CO2 o 204 miliony ton. To tak, jakby przez rok usunąć z dróg 43 miliony samochodów z silnikiem spalinowym.

EE_numbers_4

Efektywność energetyczna i energia elektryczna w 100% ze źródeł odnawialnych

Każdy wyrób izolacyjny z wełny kamiennej, który produkujemy, pomaga zmniejszyć poziom emisji CO2 z budynku przez cały okres jego eksploatacji. Mimo to, nieustannie rozwijamy nowe technologie, dzięki którym jeszcze bardziej ograniczamy ślad węglowy naszych produktów.
Najbardziej energochłonnym elementem procesu produkcji wełny kamiennej jest wytapianie surowca skalnego. W przypadku naszych linii produkcyjnych w Polsce i Finlandii korzystamy z pieców elektrycznych zasilanych w 100% energią ze źródeł odnawialnych. W porównaniu do tradycyjnych pieców koksowych, pozwala nam to ograniczyć ilość emisji w tej fazie produkcji aż o 80%. W całym 2022 roku udało nam zmniejszyć łączny poziom emisji CO2 we wszystkich zakładach produkcyjnych w Europie o 30% w stosunku do roku 2018.

EE-numbers_5
EE-graphs-2-PL

Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej i renowacji

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju!

PAROC-Lana-616