Aktualności i Media

W celu uzyskania większej ilości informacji, zdjęć oraz w sprawie wywiadów należy skontaktować się z Działem Komunikacji i Marketingu.

Ogólne informacje na temat naszej działalności można znaleźć na stronie Biura prasowego Owens Corning.

Wiadomości dotyczące firmy PAROC wyświetlają się tak jak obecnie.