Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

13 mar 2023
w związku ze złożeniem przez Paroc Polska Sp. z o.o. wniosku, w ramach Programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, informujemy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu umowy o udzielenie pomocy.

Dodatkowo informujemy, że na stronach BIP Operatora Programu (NFOŚiGW) została opublikowana lista Beneficjentów z którymi zawarto Umowy, wraz z wysokością przyznanej pomocy.