POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY OWENS CORNING

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY OWENS CORNING

Data wejścia w życie: 31.05.2023

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO DBANIA O PRYWATNOŚĆ

Firma Owens Corning i nasze podmioty stowarzyszone („firma Owens Corning” lub „my”) zobowiązuje się dbać o twoją prywatność w ramach budowania zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje w materiałach. Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje na twój temat. Dotyczy to informacji zbieranych zarówno online, jak i offline. W przypadku mieszkańców niektórych jurysdykcji Politykę prywatności uzupełniają następujące informacje o ochronie prywatności:

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności, razem z informacjami uzupełniającymi, może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Poinformujemy cię o wszelkich takich zmianach poprzez publikację jej zaktualizowanej wersji na tej podstronie naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po opublikowaniu zmian oznacza ich akceptację.

JAKIE DANE ZBIERAMY

„Dane osobowe” (zwane również „informacjami osobowymi”) to dane lub informacje, które identyfikują cię jako osobę fizyczną lub dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Istnieje kilka możliwości przekazania nam swoich danych osobowych, które często obejmują:

 • prywatne dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail,
 • służbowe dane do kontaktu, takie jak służbowy adres, numer telefonu i adres e-mail,
 • informacje niezbędne do dostarczenia ci produktów lub rozwiązań,
 • komentarze i opinie, które przekazujesz, kontaktując się z nami bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub poczty zwykłej

„Pozostałe dane” to informacje niebędące danymi osobowymi, które nie ujawniają twojej tożsamości lub nie dotyczą bezpośrednio możliwej do zidentyfikowania osoby. Możemy zbierać i wykorzystywać pozostałe dane, które obejmują:

 • informacje o przeglądarce i urządzeniu, w tym adres IP,
 • dane dotyczące użytkowania aplikacji,
 • informacje zbierane za pomocą plików cookie, tagów pikselowych i innych technologii,
 • informacje demograficzne i inne informacje przekazane przez ciebie, które nie ujawniają twojej tożsamości,
 • informacje zagregowane w taki sposób, że nie ujawniają już twojej tożsamości.

Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do traktowania pozostałych danych jako danych osobowych, wówczas będziemy je zbierać, wykorzystywać i ujawniać w celach, w jakich zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe zgodnie z opisem w tej Polityce prywatności.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

ONLINE: My i nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi i/lub nasi zewnętrzni konsultanci biznesowi i dostawcy usług (łącznie zwani „dostawcami”) możemy gromadzić dane osobowe ONLINE na różne sposoby w związku z naszymi produktami lub rozwiązaniami, w tym poprzez:

 • nasze strony internetowe („strony internetowe”),
 • aplikacje udostępniane przez nas do użytku na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem („aplikacje”),
 • profile w mediach społecznościowych („nasze media społecznościowe”),
 • wysyłane przez nas wiadomości e-mail w formacie HTML, które zawierają link do tej Polityki prywatności („wiadomości e-mail”),
 • strony ekstranetowe udostępniane naszym klientom i stronom trzecim („strony ekstranetowe”),
 • usługi świadczone przez nas naszym klientom korporacyjnym i instytucjonalnym („usługi”) oraz
 • nasz proces rejestracji do newsletterów, seminariów, webinarów i wydarzeń,
 • widżety, które udostępniamy, umieszczane przez inne podmioty w innych serwisach internetowych, na przykład przez wykonawców na swoich stronach internetowych.

OFFLINE: Możemy również gromadzić dane osobowe OFFLINE na różne sposoby w związku z naszą działalnością, w tym w przypadku gdy:

 • uczestniczysz w uzgodnieniach umownych dotyczących produktów lub rozwiązań,
 • przekazujesz informacje w związku z naszymi produktami lub rozwiązaniami lub
 • kontaktujesz się z nami podczas wydarzenia.

INNE ŹRÓDŁA: Możemy gromadzić dane osobowe z innych źródeł, do których należą:

 • publicznie dostępne bazy danych,
 • wspólni partnerzy marketingowi i sponsorzy wydarzeń, gdy ujawniają nam informacje,
 • inne firmy, podmioty lub franczyzobiorcy, którym dostarczamy produkty i rozwiązania,
 • źródła polecające,
 • platformy społecznościowe.

Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe do naszych prawnie uzasadnionych celów biznesowych, do zarządzania naszymi relacjami umownymi z tobą oraz do wypełnienia obowiązku prawnego. Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla zamierzonego celu, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania. Jeśli zdecydujesz się udostępnić nam jakiekolwiek dane osobowe, możemy je przechowywać i wykorzystywać do dostarczania ci produktów, rozwiązań, zindywidualizowanego doświadczenia użytkownika i/lub do badań marketingowych i innych działań marketingowych i promocyjnych dla naszych produktów. Może to obejmować ujawnienie ich naszym podmiotom stowarzyszonym lub dostawcom, aby mogli skontaktować się z tobą w celach marketingu bezpośredniego, w tym zaoferować zniżki lub inne rozwiązania. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli przetwarzać twoje dane osobowe w celu innym niż ten, w jakim zostały zebrane, powiadomimy cię o tym celu i wszelkich innych istotnych szczegółach za pomocą środków zgodnych z obowiązującym prawem.
Jeśli udostępniasz nam lub naszym stronom trzecim jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób w związku z naszymi produktami i rozwiązaniami, oświadczasz, że jesteś upoważniony(-a), by to zrobić i zezwolić nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z Polityką prywatności.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY POZOSTAŁE DANE

Zbieramy pozostałe dane na twój temat za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z naszymi stronami internetowymi i rozwiązaniami. Przykłady tych danych obejmują długość i czas wizyty, podstrony przeglądane na naszej stronie, rodzaj twojej przeglądarki internetowej oraz stronę, którą odwiedziłeś tuż przed przejściem na naszą. Wykorzystujemy te dane w celu opracowywania pomysłów na ulepszanie naszej strony, pomiaru aktywności na stronie, umożliwienia wybranym stronom trzecim przekazywania nam informacji o firmach odwiedzających naszą stronę oraz dostarczania ci informacji o naszych produktach. Może to obejmować ujawnienie ich naszym dostawcom.
Pozostałe dane, które otrzymujemy, są przeznaczone wyłącznie do użytku firmy Owens Corning i są ujawniane innym stronom wyłącznie w formie zbiorczej, w sposób opisany w tej Polityce prywatności lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy łączyć pozostałe dane z danymi osobowymi. Jeśli to nastąpi, będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe tak długo, jak pozostaną połączone.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE

Wdrożyliśmy wewnętrzne zasady ochrony danych i powiązane polityki, a także odpowiednie techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, w tym danych osobowych, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Przechowujemy dane osobowe w sposób bezpieczny i udostępniamy je wyłącznie upoważnionym pracownikom, jeśli jest to konieczne do wykonywania czynności regulowanych Polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami i środkami ochrony danych. Należy pamiętać, że pomimo tych wysiłków firma Owens Corning nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przechowywanych przez nas danych osobowych; nie możemy również zagwarantować, że przekazane przez ciebie dane osobowe nie zostaną przechwycone.

W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, gdzie forma Owens Corning ma podmioty stowarzyszone lub placówki, lub w którym współpracujemy z dostawcami usług w związku z naszymi relacjami umownymi lub innymi prawnie uzasadnionymi celami. Kontaktując się z nami, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż twój kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w twoim kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w takich innych krajach mogą być uprawnione do żądania dostępu do twoich danych osobowych.
Niektóre kraje inne niż kraje EOG lub Wielka Brytania są uznawane, na przykład przez Komisję Europejską, za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku transferów z EOG lub Wielkiej Brytanii do krajów, które nie zostały uznane za odpowiednie przez uprawniony organ, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia ochrony twoich danych osobowych.

KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG PRZEZ DZIECI

Firma Owens Corning nie zamierza zbierać żadnych danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli twoje dziecko przekazało nam dane osobowe i chcesz zażądać usunięcia takich informacji, skontaktuj się z nami pod adresem DataPrivacy@Owenscorning.com, a my dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć te informacje z naszych plików.

JAKIE OPCJE MASZ JAKO POSIADACZ KONTA W FIRMIE OWENS CORNING

Jeśli jesteś posiadaczem konta za pośrednictwem narzędzi takich jak portal klienta lub dostawcy Owens Corning, możesz sprawdzić i zmienić dane osobowe powiązane z twoim kontem, logując się na swoje konto i klikając link Edit My Profile (Edytuj mój profil). Jeśli chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z firmą Owens Corning pod adresem answers@answers.owenscorning.com, a my dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć twoje informacje z naszych plików oraz polecić każdemu zewnętrznemu dostawcy usunięcie twoich informacji ze swoich plików. Należy jednak pamiętać, że twoje dane osobowe stanowią podstawę konta, a decyzja, aby ich nie udostępniać lub zlecić ich zebranie, spowoduje usunięcie tego konta. Na koniec, w celu zapoznanie się ze swoimi prawami jako osoba, której dane dotyczą w niektórych jurysdykcjach odrębnych od powyższych, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z informacjami o ochronie prywatności dla Kalifornii, UE i Wielkiej Brytanii lub Brazylii.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE FIRMY OWENS CORNING

Czym są pliki cookie?

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu dostosowania informacji do osobistych preferencji użytkownika. Plik cookie jest elementem danych, który strona internetowa może wysłać do przeglądarki i który może przechowywać określone informacje na twoim komputerze. Gdy w późniejszym czasie wracasz na naszą stronę internetową lub odwiedzasz inne witryny internetowe, informacje mogą być dostosowane do twoich indywidualnych preferencji. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnić bardziej znaczące doświadczenia online. Większość przeglądarek internetowych pozwala usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji przeglądarki.

W jaki sposób używamy plików cookie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie i technologii śledzenia. Funkcje mogą obejmować:

 • pomoc w nawigacji,
 • pomoc w korzystaniu z naszych produktów, usług i aplikacji,
 • pomoc w naszych działaniach promocyjnych i marketingowych,
 • dostarczanie treści od stron trzecich.

Nasze pliki cookie należą do następujących kategorii:

Niezbędne pliki cookie:

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są zazwyczaj wprowadzane w odpowiedzi na podejmowane przez ciebie działania, które skutkują żądaniem usług, np. ustawianie preferencji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub informowała cię o tych plikach cookie, lecz wówczas niektóre części strony internetowej nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Wydajnościowe pliki cookie:

Te pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pokazują nam, które podstrony są najmniej i najbardziej popularne oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronie.

Funkcjonalne pliki cookie:

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zwiększenie funkcjonalności i personalizację. Mogą one być wprowadzane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron.

Targetujące pliki cookie:

Te pliki cookie mogą być wprowadzane za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach.

Strony trzecie, pliki cookie i korzystanie z narzędzi analitycznych

Firma Owens Corning może nawiązywać relacje z renomowanymi partnerami biznesowymi, dzięki czemu odwiedzający naszą stronę mogą przechodzić bezpośrednio na strony obsługiwanych przez tych partnerów. Naszych partnerów biznesowych dobieramy bardzo starannie. Firma Owens Corning nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności stron internetowych stron trzecich, do których mogą prowadzić linki linki obecne na tej stronie. Linki te mają służyć wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią sponsoringu, poparcia ani zatwierdzenia przez firmę Owens Corning treści, polityk lub praktyk na takich stronach, ani też oferowanych w nich produktów lub rozwiązań. Po opuszczeniu strony Owens Corning za pomocą takiego linku należy sprawdzić obowiązujące oświadczenie o ochronie prywatności na tej stronie zewnętrznej.

Na naszych stronach internetowych korzystamy obecnie z niektórych narzędzi zewnętrznych i możemy wdrażać dodatkowe narzędzia analityczne w przyszłości. Dane zebrane w wyniku korzystania z takich narzędzi są jednak wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie w celu poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych celów biznesowych. Takie dane mogą być ujawniane naszym partnerom i reklamodawcom, lecz wyłącznie jako informacje zbiorcze oraz w inny sposób określony w tej Polityce prywatności. Skontaktuj się z nami, jeśli masz konkretne pytania dotyczące korzystania z analityki lub innych narzędzi analitycznych.

Obecnie (i) inne strony (np. zewnętrzne sieci reklamowe i dostawcy usług analitycznych) mogą gromadzić dane osobowe dotyczące twojej aktywności online w czasie i na różnych stronach internetowych, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub usług, oraz (ii) nie reagujemy ani nie podejmujemy żadnych działań w związku z otrzymywaniem sygnałów „do not track” lub innych podobnych mechanizmów dotyczących zbierania danych osobowych w zakresie działań online poszczególnych konsumentów w czasie oraz na stronach internetowych stron trzecich lub w serwisach online.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem DataPrivacy@Owenscorning.com.