Zasady postępowania 

W Paroc, firmie należącej do Owens Corning, przestrzeganie zasad oznacza stosowanie się do Kodeksu Postępowania oraz dziesięciu zasad przewodnich Owens Corning. Zostały one sformułowane w celu zapewnienia, że pracownicy działają uczciwie i w etyczny sposób, unikając nawet potencjalnych niestosowności. Każdej z zasad przewodnich towarzyszą odpowiednie polityki postępowania w biznesie, które szczegółowo określają oczekiwania pod względem przestrzegania zasad.

Dowiedz się więcej o polityce i praktykach Owens Corning >

Zgłaszanie wątpliwości natury etycznej

Poważne wątpliwości należy zgłaszać za pośrednictwem Infolinii Owens Corning ds. postępowania w biznesie. Należy pamiętać, że w celu rozważenia zgłoszenia w sposób profesjonalny pod uwagę wzięte zostaną prawa wszystkich stron.