Fabryka Paroc w Polsce: elektryczne piece do produkcji wełny przechodzą na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych

Przełączenie się na nowe źródło energii stało się możliwe dzięki podpisaniu przez Owens Corning umowy VPPA na energię z farmy wiatrowej, która na mocy osiągniętego porozumienia ma zasilać zakład w Trzemesznie przez najbliższe 10 lat. Przejście na prąd ze źródeł odnawialnych w znaczący sposób zmniejszy ślad węglowy wyrobów firmy produkowanych w Polsce.

Dla Owens Corning Paroc pierwszy dzień w nowym, 2022 roku oznaczał duży krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju. 1 stycznia zakład produkcyjny OC Paroc w Polsce przełączył zasilanie na swoich dwóch najmłodszych liniach produkcyjnych na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

Skalę i znaczenie tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że fabryka w Trzemesznie jest największym zakładem produkcyjnym OC Paroc w Europie. Dodatkowo może się ona pochwalić dwiema nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, uruchomionymi odpowiednio w 2008 i 2020 roku, które do wytapiania wełny wykorzystują piece elektryczne. 

„Sektor energetyczny w Polsce w bardzo dużym stopniu opiera się na węglu. Ponieważ prąd zasilający piece na naszych dwóch liniach produkcyjnych w Polsce pochodzi teraz w 100% ze źródeł odnawialnych, przejście to ma kluczowe znaczenie, ponieważ znacząca zmniejsza ślad węglowy naszych produktów”,wyjaśnia John McVey, Europe Energy Lead w Owens Corning.

Zgodnie z wytycznymi Światowego Instytutu Zasobów (WRI) dotyczących obliczania emisji z zakresu 2 zawartych w Protokole Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol. An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard), zasilane energią odnawialną piece elektryczne służące do produkcji wełny w fabryce w Polsce generować będą teraz o 80% mniej emisji dwutlenku węgla, niż wykorzystywane wcześniej piece koksowe.

„Robimy tutaj duży krok naprzód”, podkreśla John McVey.

Realizację tego kroku umożliwiło podpisanie umowy wirtualnego zakupu energii elektrycznej (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA).

Wspieramy rozwój energii odnawialnej w Europie

Renewable energy

Aby wcielić wizję przejścia na zieloną energię w Polsce w życie, pod koniec 2021 roku Owens Corning podpisał umowę wirtualnego zakupu energii elektrycznej z firmą Octopus Renewables, Energia zasilająca zakład w Trzemesznie pochodzi z należącej do spółki farmy wiatrowej w Ljungbyholm w południowej części Szwecji.

Owens Corning podpisał dwie umowy VPPA, na mocy których przez najbliższych 10 lat rocznie pozyskiwać będzie w sumie 90 MW energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie to wpisuje się w założenia dekarbonizacji operacji produkcyjnych Owens Corning w Europie, jak również w nadrzędne cele zrównoważonego rozwoju firmy. Do 2030 roku OC Paroc planuje całkowicie przejść na energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

„Zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w naszym miksie energetycznym to kluczowy punkt planu dekarbonizacji naszych operacji oraz ograniczenia wbudowanej emisji dwutlenku węgla naszych produktów. Podpisane porozumienie to kolejny krok naprzód w kierunku celu, jakim jest korzystanie w 100% z energii odnawialnej”, mówi Frank O'Brien-Bernini, Senior Vice President and Chief Sustainability Officer w Owens Corning.

Jak podkreśla John McVey, umowa ma szczególny wymiar z dwóch powodów.

„Złożywszy swój podpis pod umową VPPA, nie tylko zapewniliśmy sobie dostęp do zielonej energii dla naszego zakładu produkcyjnego w Polsce – jednocześnie przyczyniamy się do rozwoju całego rynku energii odnawialnej. OC będzie aktywnie poszukiwać kolejnych możliwości inwestycyjnych w tym sektorze.”

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat naszych celów i dotychczasowych osiągnięć w obszarze energii odnawialnej, a także naszych innych planów do 2030 roku, sprawdź nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021.