Izolacje Budowlane Sprzedaż

Szefowie Regionów odpowiadają za sprzedaż oraz udzielają informacji technicznych na temat produktów i rozwiązań.

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com 

1 Mariusz Pieczara  tel. +48 602 481 081

2 Anna Nowak  tel. +48 602 419 285

3 Łukasz Kondracki  tel. +48 600 918 254

4 Krzysztof Mazur  tel. +48 602 419 283

5 Bartosz Bazal   tel. +48 692 116 457

6 Iwona Korzeniewska   tel. +48 600 442 047

 
Mapa BI 

 

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@owenscorning.com