Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), szczególnie te produkujące ciepło oraz urządzenia stosowane w kotłowniach, pracują w wysokich temperaturach. Posiadają jednocześnie duże powierzchnie przez które następuje wymiana ciepła z otoczeniem. Izolacja termiczna utrzymuje ciepło wewnątrz tych systemów i chroni pomieszczenia ze sprzętem obsługującym te systemy przed zbyt wysokimi temperaturami. Dzięki prawidłowo zaizolowanym urządzeniom systemów HVAC, można skutecznie oszczędzać energię i zmniejszać jej koszty.

W zależności od wielkości, kształtu i temperatury urządzenia, produkty PAROC stanowią doskonałe rozwiązanie izolacyjne dla:

• wymienników ciepła
• kotłów
• zbiorników ciepłej wody
• urządzeń wentylacyjnych.

HVAC Equipment insulated with PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

Na ilustracji, po prawej stronie znajdują się urządzenia HVAC zaizolowane na miejscu za pomocą izolacji PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat . Natomiast po stronie lewej pokazano urządzenia HVAC z izolacją znajdującą się wewnątrz.