Konstrukcje szkieletowe / wiatroizolacja na ściany

Fasada wentylowana szkieletowa – schemat wykonania z wykorzystaniem technologii PAROC

 • 13mm - płyta gipsowo-kartonowa.
 • 50mm - profile drewniane 50 x 50mm, w odstępie co 600 mm /  PAROC Solid.
 • Folia paroizolacyjna. 
 • 130mm - Rama drewniana  50 x 130mm,  co 600 mm / Izolacja termiczna  130mm  PAROC Solid  lub  PAROC Ultra.
 • 30mm Izolacja przeciwwiatrowa:  PAROC Cortex(b) / WAS 25t(tb), łączenia uszczelnione taśmą  PAROC XST 042  i  naroża taśmą PAROC XST 041.
 • Szczelina wentylacyjna 22mm  + łata pionowa  22 x 100mm, co 600 mm.
 • Okładziny drewniane.
Timber-frame-wall-teaser-2

Poznaj dedykowane rozwiązania PAROC dla ścian szkieletowych

 • PAROC Solid: nadaje się do wszystkich konstrukcji szkieletowych ścian zewnętrznych.
 • PAROC Ultra (Ultra Plus): płyty nadają się do wszystkich konstrukcji szkieletowych ścian zewnętrznych, a także do konstrukcji, w których wymagana jest gęstość ≥ 30 kg/m3.

Wiatroizolacja na ściany szkieletowe – warstwa współpracująca z głównym ociepleniem

 • PAROC Cortex b: płyta 30 mm grubości z powłoką wiatroizolacyjną (b – powłoka w kolorze czarnym), lambda 0,033 W/mK.
 • PAROC WAS 25t (tb): płyta o grubości 30 i 50 mm chroniąca przed silnym wiatrem, lambda 0,033 W/mK.
timber-frame-wall-teaser-3

Fasada wentylowana szkieletowa może zostać zbudowana na kilka różnych sposobów. Oznacza to, że podczas wyboru odpowiedniej izolacji termicznej należy wziąć pod uwagę cały szereg aspektów projektowych, które mają ogromny wpływ na właściwości ogniowe, cieplne i wilgotnościowe ściany. Dlatego też np. wartości odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej dla konstrukcji drewnianych są zwykle obliczane np. zgodnie z Eurokodem 5. 

Przyjrzymy się poszczególnym warstwom przegrody, ich funkcjom oraz zasadom poprawnego montażu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Fasada wentylowana szkieletowa – krok po kroku

Wewnętrzna struktura ściany

Płyty budowlane (g-k, OSB) instalowane po wewnętrznej stronie ściany chronią drewniany szkielet przegrody przed ogniem oraz poprawiają standard akustyczny konstrukcji. Obliczenia ochrony ogniowej można wykonać zgodnie z Eurokodem 5.

Szczelna warstwa powietrzno-paroizolacyjna zapobiega przenikaniu wilgotnego powietrza w głąb przegrody, chroniąc tym samym drewniane elementy konstrukcji przed wilgocią sprzyjającą jej degradacji, mostkom termicznym i rozwojowi grzybów i pleśni. Wyzwaniem w projektowaniu tego newralgicznego elementu jest zapewnienie ciągłości warstwy paroizolacyjnej – szczególnie na styku łączeń i przepustów instalacyjnych. Wszystkie miejsca otworów instalacyjnych muszą być starannie uszczelnione, a kable oraz przewody bezwzględnie instalowane po wewnętrznej stronie bariery paroizolacyjnej. Wewnętrzna konstrukcja, oparta na profilach drewnianych, działa zarówno jako ochrona paroizolacyjna i jako przestrzeń montażowa okablowania. Izolacja termiczna, zainstalowana pomiędzy żebrami drewnianego szkieletu, zwiększa czas odporności ogniowej, a także izolacyjność akustyczną konstrukcji.

Struktura szkieletu:

Fasada wentylowana szkieletowa powinna zostać zaprojektowana z odpowiednim uwzględnieniem obciążeń oraz wymagań w zakresie efektywności energetycznej. Tu z pomocą przychodzi wełna skalna PAROC, która z uwagi na swoją sprężystość i elastyczność, bez problemu wciska się i utrzymuje pomiędzy profilami bez konieczności dodatkowego wykorzystania łączników. Co więcej, w razie pożaru, wełna kamienna chroni drewniany szkielet przed zwęgleniem, zapobiega rozprzestrzenianiu ognia oraz powstawaniu płonących kropli, a do tego nie wydziela dymu. Prawdą jest, że wełna skalna jest jedyną izolacją, która może być stosowana w projektowaniu ogniowym konstrukcji drewnianych jako czynnik poprawiający odporność ogniową. Według prób i obliczeń ogniowych, drewniane konstrukcje szkieletowe izolowane wełną skalną PAROC osiągają klasę odporności ogniowej EI 60 (przegrody lub nienośne ściany zewnętrzne) lub REI 60 (nośne ściany zewnętrzne).

Wiatroizolacja na ściany szkieletowe – konstrukcja zewnętrza:

Izolacja przeciwwiatrowa, zainstalowana na zewnętrznej powierzchni szkieletu, chroni drewnianą ramę i znajdującą się w niej warstwę termoizolacyjną przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Gdy szkielet jest izolowany od zewnątrz jednolitą warstwą wiatroizolacji, wyeliminowane zostają mostki termiczne w postaci drewnianych profili przechodzących przez warstwę izolacyjną. Dzięki temu możliwe jest zachowanie zakładanych parametrów termicznych i wilgotnościowych przegrody, co pozwala zapobiec niepożądanej kondensacji wilgoci w jej wnętrzu. Zalecana grubość warstwy izolacji przeciwwiatrowej wynosi 30-70 mm.

Zarówno wełna, jak i powłoka płyt wiatroizolacyjnych PAROC jest paroprzepuszczalna, dlatego nie stanowi bariery dla wysychania wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku. Uszczelnienie połączeń i miejsc cięć izolacji dedykowanymi taśmami PAROC pozwala zaś na uzyskanie szczelnej bariery chroniącej przegrodę przed wiatrem. W razie potrzeby, pomiędzy izolacją ramy okiennej a szkieletem drewnianym można zastosować warstwę płyty usztywniającej.

Wiatroizolacja na ściany szkieletowe w postaci płyt PAROC sprawdzi się także doskonale jako osłona chroniąca od zewnątrz drewniany szkielet przed ogniem. Produkty te zabezpieczają konstrukcję przed zwęgleniem nawet przez 10-30 minut. Mocowanie osłony ochronnej odbywa się zgodnie z oddzielnymi instrukcjami.

Wartości U dla różnych grubości izolacji:

 Grubość izolacji mm mm mm mm mm mm mm mm
 PAROC Solid (pionowe profile)    50 50     50 50 50
 PAROC Solid (szkielet drewniany) lub  100 100 130 170   170 170 200
 PAROC Ultra (szkielet drewniany)          150      
 PAROC Cortex(b)  30   30 30 50   50  
 PAROC WAS 25(tb)    30       30   50
 Wartość U,W/m2K  0,25 0,19 0,17 0,17 0,16 0,14  0,13  0,12

Fasada wentylowana szkieletowa – parametry obliczeniowe (zgodnie z PN-EN 6946):

Paroizolacja λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm R = 0,001 m2K/W
Płyta gipsowo-kartonowa λU = 0,23 W/mK, d = 13 mm R = 0,06 m2K/W 
PAROC Solid: λU = 0.037 W/mK
PAROC Ultra: λU = 0.035 W/mK
PAROC Cortex(b): λU = 0.033 W/mK
PAROC WAS 25(tb): λU = 0.033 W/mK
Szkielet drewniany:  λU = 0,12 W/mK
Drewniana rama / profile: 50x50-200mm, co 600mm
Opory powierzchniowe: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W 

Korekty współczynnika przenikania ciepła stosowane w obliczeniach:

 • Szkielet drewniany: 50 x 50/150/175/200mm, co 600mm
 • ΔUf =    Korekta dla łączników mechanicznych < 3% = 0, nie wymaga korekty
 • ΔUg  = Korekta dla porowatości powietrznych = ΔU'': Poziom 0 = 0, nie jest wymagana korekta