Ciepłe poddasze użytkowe – izolacja dachu skośnego

Ocieplenie poddasza wełną już na etapie budowy pozwala cieszyć się dodatkową przestrzenią użytkową, którą można zaaranżować np. na sypialnię, pokój dzienny czy pomieszczenia gospodarcze. Nieważne, czy mamy do czynienia z konstrukcją dwuspadową, kopertową czy mansardową – wełną kamienną PAROC skutecznie zaizolujemy każdy typ dachu skośnego.

Ponieważ dachy skośne, w porównaniu do zewnętrznych fasad i elewacji nagrzewają się latem znacznie szybciej, jednym z priorytetów już na etapie budowy powinno być zniwelowanie negatywnego wpływu upałów na temperaturę na poddaszu użytkowym. Z drugiej strony – pomimo dużej popularności i uniwersalnego zastosowania, dachy skośne z reguły odpowiadają za największe straty ciepła z całego budynku w sezonie grzewczym. Oba te problemy można rozwiązać, stawiając na optymalne ocieplenie poddasza wełną.

Izolacja dachu skośnego – płyty dachowe PAROC

 • Zewnętrzne pokrycie dachowe – dachówki
 • Łaty poprzeczne ≥ 50 mm 
 • Kontrłaty podłużne ≥ 50 mm / Szczelina wentylowana
 • Warstwa hydroizolacyjna i wiatrochronna – membrana wstępnego krycia
 • 250 mm – krokwie drewniane/kompozytowe, rozstaw co 600 mm / izolacja termiczna PAROC Ultra lub PAROC Ultra plus
 • Membrana paroizolacyjna z połączeniami uszczelnionymi taśmą 
 • Podbicie podkrokwiowe – szkielet 50 x 50 mm, rozstaw żeber co 600 mm / izolacja termiczna PAROC Ultra lub PAROC Ultra plus
 • Stelaż do montażu płyt sufitowych
 • Płyta GK – 13 mm
   
Warm roof - diffusion foil-350x350

Izolacja termiczna do ocieplenia poddasza użytkowego

PAROC Ultra – płyta do izolacji wentylowanych dachów skośnych, przewodność cieplna λD = 0,035 W/mK 

PAROC Ultra plus – wydajniejsza płyta do izolacji dachów skośnych, przewodność cieplna λD = 0,034 W/mK

Oprócz odpowiedniego doboru płyt izolacyjnych, kluczem do prawidłowego i bezawaryjnego ocieplenia poddasza jest dokładne wykonanie wszystkich warstw dachu skośnego.

Ocieplenie poddasza wełną – warstwy montowane nad krokwiami

 • Od góry na krokwiach montowana jest warstwa hydroizolacji i wiatroizolacji. Połączenia membrany wstępnego krycia muszą być ze sobą starannie sklejone lub uszczelnione w inny sposób. Warstwa ta zabezpiecza izolację termiczną przed ruchem powietrza wewnątrz szczeliny wentylacyjnej oraz przed wnikaniem wody z otoczenia do wewnętrznych warstw przegrody. Przyczyną ewentualnych przecieków mogą być nieszczelności pokrycia dachowego (dachówek) oraz kondensacja pary wodnej na spodniej stronie pokrycia dachowego.
 • Membranę wstępnego krycia biegnącą wzdłuż belek zalecamy dodatkowo zabezpieczyć przy pomocy cienkiej uszczelki z porowatego materiału, która ochroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tego rodzaju uszkodzenia mogą wystąpić z powodu tarcia pomiędzy membraną, a kontrłatami podłużnymi.
 • Nad membraną wstępnego krycia i jego uszczelnieniem wykonuje się kontrłaty podłużne, które tworzą szczelinę wentylowaną. Powietrze z otoczenia, przemieszczając się w szczelinie wentylowanej, usuwa wilgoć z wnętrza konstrukcji dachu na poddaszu użytkowym.
 • Aby umożliwić wlot i odprowadzanie powietrza ze szczeliny wentylacyjnej, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich otworów w okapie i kalenicy dachu. W tym celu po przeciwnych stronach szczeliny wentylacyjnej wykonuje się otwory o powierzchni wynoszącej z każdej strony co najmniej 0,2% powierzchni dachu nad szczeliną wentylacyjną i nie mniej, niż 0,02 m² na każdy metr nachylenia dachu.
 • Łaty poprzeczne montuje się na kontrłatach podłużnych, a ich wymiary i nachylenie zależą od wymagań dla konkretnego pokrycia dachowego.
 • Aby umożliwić dokładne i prawidłowe ocieplenie poddasza wełną, pokrycie dachowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz instrukcjami montażu danego producenta.
  .

 

Krokwie i warstwa termoizolacyjna na poddaszu użytkowym

 • Konstrukcje nośne ocieplanych dachów skośnych z reguły wykonywane są z wiązarów lub krokwi drewnianych bądź profili kompozytowych. Wysokość i nachylenie krokwi dachowych zależy od grubości izolacji wymaganej do uzyskania nośności konstrukcji oraz planowanego standardu energetycznego przegrody.
 • Aby zapewnić skuteczne ocieplenie poddasza wełną bez mostków termicznych, ogólnobudowlane płyty izolacyjne (przeważnie PAROC Ultra) należy zamocować pomiędzy krokwiami w taki sposób, aby ściśle do nich przylegały. Ponadto, izolacja termiczna powinna przylegać zarówno do warstwy hydroizolacyjnej i wiatrochronnej, jak i do membrany wstępnego krycia.

 

Warstwy dachu poniżej krokwi – druga warstwa izolacji w pod

 • Poniżej krokwi montuje się membranę paroizolacyjną, która jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania całej konstrukcji dachowej. To właśnie ta warstwa zapewnia szczelność dachu, jednocześnie chroniąc przed wilgocią zarówno elementy drewniane, jak i izolację termiczną. Dlatego też wszelkie połączenia folii muszą być uszczelnione przy pomocy kleju lub w inny sposób. Membrana paroizolacyjna powinna się także łączyć z warstwami zapewniającymi szczelność przylegających konstrukcji na poddaszu użytkowym.
 • Wszelkiego rodzaju przewody i kable należy zawsze prowadzić po cieplejszej stronie membrany paroizolacyjnej, aby uniknąć naruszenia integralności tej warstwy. Drewniany szkielet, montowany w podbiciu podkrokwiowym, zabezpiecza paroizolację i umożliwia dodatkowe ocieplenie poddasza wełną w postaci drugiej warstwy.
 • Przestrzeń pomiędzy drewnianymi elementami szkieletu zalecamy wypełnić płytami izolacyjnymi PAROC Ultra o grubości 50 mm lub innymi płytami ogólnobudowlanymi PAROC z wełny kamiennej. Płyty powinny ściśle przylegać zarówno do drewnianych żeber, jak i warstwy paroizolacyjnej.
 • Stelaż do montażu płyt GK lub innego typu pokrycia montuje się od spodu szkieletu drewnianego.

 

Wartości U:

Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) dla dachów skośnych wykonanych z krokwi drewnianych, przy zastosowaniu różnych grubości płyt izolacyjnych PAROC Ultra

 PAROC Ultra [mm]  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300  50+325
 U (W/m2*K)  0.16 0.15 0.14 0.13 0.12  0.11

 

Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) dla dachów skośnych wykonanych z profili kompozytowych przy zastosowaniu różnych grubości płyt izolacyjnych PAROC Ultra

 

 PAROC Ultra [mm]  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300  50+325
 U (W/m2*K)  0.15 0.14 0.13  0.12 0.11 0.10

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946): 

Warstwa paroizolacyjna R = 0,04 m2K/W
Płyta GK: λds = 0,25 W/mK
PAROC Ultra λD = 0,035 W/mK, λds = 0,036 W/mK
Membrana wstępnego krycia R = 0,02 m2K/W 
Szkielet drewniany, rozstaw co 600 mm λds = 0,13 W/mK 

Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz i od zewnątrz Rsi + Rse = 0,20 m2K/W
.