Izolacje Ogniochronne

PAROC FPS 17Image

PAROC FPS 17 (Płyta ogniochronna)

PAROC FPS 17 to uniwersalna płyta przeciwpożarowa (gęstość nominalna 170kg/m3) przeznaczona do biernej ochrony przeciwpożarowej np. nośnych konstrukcji stalowych, drewnianych i betonowych. Produkt instaluje się na powierzchni zabezpieczanego materiału za pomocą śrub lub kołków zgrzewanych zgodnie z odrębną instrukcją montażu.

Ochronę przeciwpożarową kilku różnych konstrukcji można rozwiązać za pomocą jednego, łatwego w obróbce produktu.

Mechanicznie mocowane zabezpieczenie przeciwpożarowe można łatwo otworzyć w razie potrzeby w celu sprawdzenia stanu konstrukcji.

W konstrukcjach betonowych, warstwę ochronną betonową można zastąpić płytami ogniochronnymi, co oznacza możliwość zmniejszenia ilości betonu. W takim przypadku zmniejsza się całkowita waga konstrukcji i ślad węglowy.

System ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych posiada aprobatę ETA.

PAROC FPS 17tImage

PAROC FPS 17t (Płyta ogniochronna)

PAROC FPS 17t to uniwersalna płyta przeciwpożarowa (gęstość nominalna 170kg/m3) pokryta welonem z włókna szklanego w kolorze naturalnym. Używa się go m.in. do biernej ochrony przeciwpożarowej nośnych konstrukcji stalowych, drewnianych i betonowych. Produkt instaluje się na powierzchni zabezpieczanego materiału za pomocą śrub lub kołków zgrzewanych zgodnie z odrębną instrukcją montażu.

Pokryta płyta przeciwpożarowa nadaje instalacji bardziej wykończony wygląd. Powierzchnię można pomalować, aby uzyskać gładszy efekt końcowy.

Mechanicznie mocowane zabezpieczenie przeciwpożarowe można łatwo otworzyć w razie potrzeby w celu sprawdzenia stanu konstrukcji.

W konstrukcjach betonowych,warstwę ochronną betonową można zastąpić płytami ogniochronnymi, co oznacza możliwość zmniejszenia ilości betonu. W takim przypadku zmniejsza się całkowita waga konstrukcji i ślad węglowy.

System ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych posiada aprobatę ETA.

PAROC FPS 17taImage

PAROC FPS 17ta (Płyta ogniochronna)

Ognioochronna płyta PAROC FPS 17ta to niepalna izolacja z wełny kamiennej do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych, kominów, drzwi i, pieców. Izolacja z wełny kamiennej ma różne właściwości ochrony przeciwpożarowej, które są w dużej mierze zależne od gęstości materiału, jak również grubości używanej izolacji. Ogólnie mówiąc, im wyższa gęstość, tym dłuższy czas ochrony przeciwpożarowej. PAROC FPS 17 ma gęstość ~170 kg/m3. Właściwy produkt dobierany jest w oparciu o wymagania systemu. Płyta PAROC FPS 17 objęta jest Aprobatą ETA w zakresie ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych. Produkt jest łatwy w obsłudze, cieciu i montażu do różnych rodzajów zastosowań przeciwogniowych. Płyta ogniochronna pokryta jest jednostronnie welonem szklanym w naturalnym kolorze oraz folią aluminiową.