Płyta izolacyjna

PAROC GRS 20Image

PAROC GRS 20

PAROC GRS 20 to nośna płyta do izolacji ogólnej (lambda 0,035 W/mK) do różnych konstrukcji. Płyta izolacyjna ma deklarowane naprężenie ściskające wynoszące 20 kPa.

Niepalna płyta izolacyjna klasy A1 nadaje się do wielu zastosowań, niezależnie od klasy pożarowej budynku.
 
Paroprzepuszczalna izolacja z wełny skalnej umożliwia odprowadzenie wilgoci z budynku, skracając czas schnięcia całej konstrukcji.