Izolacja przeciwkondensacyjna dachu płaskiego – rozwiązania PAROC

W przypadku obiektów, dla których obowiązują niższe wymagania względem izolacji termicznej, warstwę ocieplenia często układa się bezpośrednio na konstrukcji nośnej ze stalowej blachy trapezowej. Zabieg ten ma na celu zapobiegnięcie kondensacji (skraplania) pary wodnej po wewnętrznej stronie blachy, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Aby izolacja przeciwkondensacyjna dachu płaskiego o takim zastosowaniu spełniała swoją funkcję w 100%, rekomendujemy odpowiednie rozwiązania PAROC.
Izolacja przeciwkondensacyjna dachu płaskiego

Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa dachu płaskiego jest tak ważna?

Zimą, kiedy temperatury (a więc także wilgotność względna powietrza) w środku i na zewnątrz budynku coraz bardziej się różnią, woda w postaci pary migruje w kierunku zewnętrznym, penetrując m.in. konstrukcje dachowe. Napotkawszy coraz niższe temperatury, zwłaszcza w przypadku grubszych warstw ocieplenia, para wodna może ulegać kondensacji, czyli skraplaniu. To z kolei prowadzi do mostków termicznych, obniżenia efektywności energetycznej przegrody oraz rozwoju groźnych form biologicznych wewnątrz przegrody.

Skuteczna izolacja przeciwkondensacyjna dachu płaskiego wymaga zatem, aby zastosowane rozwiązanie po pierwsze gwarantowało niezmienność warunków wilgotnościowych w czasie, a po drugie – skutecznie zabezpieczało konstrukcję przed odkładaniem się wody i pary wodnej w jej wnętrzu. Ryzyko kondensacji pary wodnej należy oceniać indywidualnie dla każdego przypadku. Dobierając odpowiednią izolację przeciwwilgociową dachu płaskiego, należy upewnić się, że zachowa ona swoje oryginalne parametry przez możliwie jak najdłuższy okres eksploatacji.

Płyty dachowe PAROC – skuteczne ocieplenie oraz niezawodna izolacja przeciwkondensacyjna dachu płaskiego

Płyty izolacyjne PAROC nie tylko skutecznie chronią budynki przed utratą ciepła zimą oraz nadmiernym nagrzewaniem latem, lecz z powodzeniem wspierają też funkcję izolacji przeciwwilgociowej dachu płaskiego, zarówno w obiektach nowych, jak i tych termomodernizowanych. Na podstawowym poziomie jest to możliwe dzięki unikalnym właściwościom wełny kamiennej, która nie wchłania i nie utrzymuje wilgoci, która szybko odparowuje z wnętrza konstrukcji.

Z myślą o skutecznej izolacji przeciwkondensacyjnej dachu płaskiego, proponujemy gotowe rozwiązania w postaci odpowiednio dopasowanych układów bazujących na płytach dachowych z serii PAROC ROB i PAROC ROS. Ze względu na wysoką stabilność wymiarową, płyty nie ulegają deformacji oraz zachowują swój kształt przez cały okres użytkowania. W systemie nie dochodzi więc do zmian napięcia pokrycia dachowego, nawet w przypadku gwałtownych zmian pogodowych, co zapobiega tworzeniu się zawilgoceń i mostków termicznych.

Konstrukcja dachu 

 • Membrana bitumiczna lub podobna.
 • Łączniki mechaniczne.
 • Warstwa wierzchnia izolacji: PAROC ROB 80 (20 mm)
 • Warstwa spodnia izolacji: PAROC ROB 60 (30 mm)
 • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa.

Konstrukcja dachu 

 • Membrana bitumiczna lub podobna.
 • Łączniki mechaniczne.
 • Warstwa wierzchnia izolacji: PAROC ROB 80 (2 x 30 mm)
 • Warstwa spodnia izolacji: PAROC ROB 60 (30 mm)
 • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa.

Konstrukcja dachu 

 • Membrana bitumiczna lub podobna. 
 • Łączniki mechaniczne.
 • Warstwa wierzchnia izolacji: PAROC ROS 70 (50 mm)
 • Warstwa spodnia izolacji: PAROC ROB 60 (30 mm)
 • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa.

Konstrukcja dachu 

 • Membrana bitumiczna lub podobna.
 • Łączniki mechaniczne.
 • Warstwa wierzchnia izolacji: PAROC ROB 80 (20 mm)
 • Warstwa spodnia izolacji: PAROC ROS 70 (50 mm)
 • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa.
flat-roof-steel-deck-condense-insulation-1-19344907

Wymiary profilu

 • Odległość między brzegami fałd a ≤ 170 mm.
 • Szerokość fałdy b ≥ 80 mm.


Wymiary profilu 

 • Odległość między brzegami fałd a ≤ 220 mm.
 • Szerokość fałdy b ≥ 80 mm.
Wymiary profilu 

 • Odległość między brzegami fałd a ≤ 240 mm.
 • Szerokość fałdy b ≥ 80 mm. Wymiary profilu 

 • Odległość między brzegami fałd a ≤ 260 mm.
 • Szerokość fałdy b ≥ 80 mm.


flat-roof-steel-deck-measures-19345153

Wskazówki wykonawcze dla izolacji przeciwkondensacyjnej dachu płaskiego

Aby izolacja przeciwwilgociowa dachu płaskiego pozostawała bezproblemowa przez cały okres eksploatacji budynku, do układania płyt dachowych PAROC należy przystąpić po zakończeniu prac związanych z montażem kominków wentylacyjnych, wypustów, świetlików i innych elementów przechodzących przez powierzchnię dachu. Płyty izolacyjne należy układać metodą mijankową. W przypadku renowacji połaci dachowej, istniejące już pokrycie dachowe może spełniać rolę bariery paroszczelnej, pod warunkiem wycięcia pęcherzy i nierówności. Między nową termoizolacją a starym dachem nie mogą powstawać żadne szczeliny powietrzne.