Ocieplenie dachu płaskiego w obiektach zimnych

Obiekty o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej, takie jak chłodnie czy kryte lodowiska, stanowią szczególne wyzwanie z punktu widzenia efektywności energetycznej, ochrony przed wilgocią, bezpieczeństwa ogniowego oraz szczelności gazowej. Zabezpieczając dach płaski, ocieplenie warto dobrać w oparciu o wszystkie powyższe wymagania. Z tą myślą stworzyliśmy system PAROC Frost.

Dach płaski – ocieplenie, ochrona przed ogniem i wilgocią, gazoszczelność

Procesy fizyczne w obiektach o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej, takich jak przechowalnie spożywcze, chłodnie, mroźnie, magazyny czy kryte lodowiska, różnią się znacznie od tych obserwowanych w przypadku tradycyjnych konstrukcji budowlanych. W pomieszczeniach ogrzewanych, ciepło i para wodna przenoszone są z wnętrza budynku na zewnątrz. W pomieszczeniach zimnych, ciepło i wilgoć penetrują przegrody od zewnątrz w kierunku wewnętrznym.

Kluczem do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektów i pomieszczeń specjalnego przeznaczenia jest zatem utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury we wnętrzach przez cały okres ich eksploatacji – niezależnie od warunków zewnętrznych czy panującej aktualnie pory roku. Dodajmy do tego konieczność zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności oraz konkretnej mieszanki gazowej. Ocieplenie dachu płaskiego w tak specyficznych obiektach wymaga zatem od projektantów i wykonawców zastosowania rozwiązań gwarantujących nie tylko wysokie parametry izolacyjności termicznej, ale także pełną wodo- i gazoszczelność.

PAROC Frost – ocieplenie płaskiego dachu dla obiektów niskotemperaturowych

PAROC Frost to innowacyjny system izolacji dedykowany obiektom niskotemperaturowym o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej, który odpowiada na wyzwania związane z utrzymaniem prawidłowej równowagi temperaturowej, maksymalną redukcją negatywnego wpływu wilgoci na konstrukcję budynku oraz zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego. Izolując dach płaski, ocieplenie możemy wykonać w klasycznym, niewentylowanym systemie jednowarstwowym za pomocą płyt lamellowych, lub w układzie warstwowym w oparciu o tradycyjne płyty dachowe PAROC. Oba rozwiązania sprawdzają się zarówno w przypadku konstrukcji stalowych, jak i betonowych.

Dach płaski – ocieplenie w systemie PAROC Frost

  • Membrana bitumiczna, z PVC lub inna.
  • Łączniki mechaniczne.
  • Wierzchnia warstwa izolacji: PAROC PREMO 90, ROB 80, ROS 70.
  • Spodnia warstwa izolacji: PAROC ROS 40.
  • Folia paroizolacyjna.
  • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa lub płyta betonowa.
medium_flat-roof-steel-deck-slabs-pl

Wartości U:

 

 

 

 

 

 

Grubość spodniej płyty dachowej PAROC w mm

PAROC ROS 70

PAROC ROB 80

PAROC PREMO 90

 
 

50

80

100

20

30

40

60

100

PAROC ROS 40

 

0,71

0,47

0,37

1,51

1,09

0,87

0,60

0,37

80

0,28

0,23

0,21

0,35

0,33

0,30

0,26

0,21

100

0,24

0,2

0,18

0,3

0,28

0,25

0,22

0,18

120

0,21

0,18

0,17

0,26

0,24

0,22

0,2

0,17

130

0,2

0,17

0,16

0,24

0,23

0,21

0,19

0,16

150

0,18

0,16

0,15

0,21

0,2

0,19

0,17

0,15

180

0,16

0,14

0,13

0,18

0,17

0,16

0,15

0,13

200

0,15

0,13

0,12

0,17

0,16

0,15

0,14

0,12

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946):

PAROC PREMO 90:         λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC ROB 80:               λD = 0.038 W / (m · K)
PAROC ROS 70:               λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC ROS 40:               λD = 0.037 W / (m · K)
PAROC XMV 020 Membrana paroizolacyjna: λ U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W

Blacha stalowa: Nie zawarta w obliczeniu
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz (Rse): 0.04 (m² · K) / W

Poprawki korekcyjne:

ΔU g = poprawka korekcyjna dla szczelin powietrznych ΔU ́ ́: Poziom 0
ΔU f = Poprawka wartości U ze względu na łączniki mechaniczne jest mniejsza niż 3 % i dlatego nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. Poprawka na współczynnik przenikania ciepła Δ U = 0, a zatem skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U dla tej przegrody budynku.

System PAROC Frost – wskazówki wykonawcze

Z uwagi na specyfikę obiektów niskotemperaturowych, najgęstsza warstwa termoizolacji powinna stanowić warstwę wierzchnią układu, a więc odwrotnie niż w przypadku standardowych, ogrzewanych pomieszczeń. Zewnętrzna powierzchnia dachu powinna zostać uszczelniona odpowiednią membraną hydroizolacyjną zalecaną przez jej producenta.

Ocieplenie dachu płaskiego w tego typu obiektach wymaga również uszczelnienia wewnętrznych warstw konstrukcji. Możemy to zrobić na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polega na zastosowaniu folii paroizolacyjnej, której łączenia zabezpieczamy za pomocą specjalnych taśm. Alternatywnie można wykorzystać paroszczelne papy termozgrzewalne. Niezależnie od wybranej metody, podczas montażu należy uważać, aby nie uszkodzić bariery paroizolacyjnej.

Z uwagi na spójną i jednolitą konstrukcję, dach nie musi być dzielony na poszczególne części ze względu na zastosowane materiały. Przekłada się to na łatwiejszy montaż, ponieważ unikamy ryzyk związanych z wykonywaniem połączeń.