Izolacja dachu z fotowoltaiką

Niezwykle dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w ostatnich latach stanowi odpowiedź na aktualne problemy w obszarze energetyki. Nie dziwi więc fakt, że niejeden dach budynku mieszkalnego, instytucji publicznej czy biurowca w Polsce jest dziś zwieńczony panelami solarnymi.

Wpływa to nie tylko na niższe zapotrzebowanie i emisje do atmosfery, idealnie wpisując się w trend budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, ale podnosi również wartość samej nieruchomości. Izolacja dachu z fotowoltaiką stanowi jednak dla projektanta i wykonawcy niemałe wyzwanie, a kluczowy staje się wybór takich rozwiązań, które wytrzymają obciążenia wynikające zarówno z mechanicznego, jak i balastowego mocowania systemu fotowoltaicznego.

Błędy wykonawcze, uszkodzenia membran wynikające z bieżącej eksploatacji, osiadanie i deformacja warstw pod wpływem obciążeń mechanicznych – to wszystko otwiera drogę do niszczycielskiego działania wody pochodzącej z opadów deszczu czy topniejącego śniegu, a także kondensacji pary wodnej z wnętrz. Dlatego ważne jest, aby dachowa powłoka hydroizolacyjna była odporna na ewentualne odkształcenia i uszkodzenia, co zredukuje do minimum ryzyko kosztownych i nieplanowanych napraw. Bezproblemowa izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi wymaga, aby mocowanie mechaniczne wykonane zostało zgodnie z instrukcjami dostawcy membran.

PAROC Solar

Koncepcja PAROC Solar, dedykowana tak wymagającym konstrukcjom, bazuje na systemie płyt dachowych, dzięki którym izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi będzie odporna na ogień oraz wilgoć, a do tego zachowa oryginalne parametry mechaniczne przez cały okres eksploatowania budynku. Izolacja dachu z fotowoltaiką w postaci płyt z wełny kamiennej PAROC nie kurczy się ani nie pęcznieje, a dzięki swoim właściwościom pozwala na zastosowanie mniejszej liczby warstw, co sprawia, że montaż jest szybki, ergonomiczny i bezproblemowy dla wykonawcy.

Izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi – rekomendowane rozwiązanie z płytami PAROC

  • System paneli fotowoltaicznych z mocowaniem balastowym.
  • Membrana bitumiczna, PVC lub inna.
  • Łączniki mechaniczne.
  • Płyta izolacyjna PAROC PREMO 90 / PAROC ROS 70
  • Płyta izolacyjna PAROC ROS 40 / PAROC ROL 60
  • Folia paroizolacyjna.
  • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa lub płyta betonowa.
     
medium_flat-roof-steel-deck-slab-solar-panels-pl

Wartości U:

 

 

 

Grubość spodniej płyty dachowej PAROC w mm

PAROC PREMO 90 / PAROC ROS 70

 
 

40

60

100

PAROC ROS 40

100

0,25

0,22

0,18

120

0,22

0,2

0,17

130

0,21

0,19

0,16

150

0,19

0,17

0,15

180

0,16

0,15

0,13

200

0,15

0,14

0,12

 PAROC ROL 60 220 0,15 0,14 0,12
240 0,14 0,13 0,11
260 0,13 0,12 0,11
300 0,11 0,11 0,10
340 0,10 0,10 0,09
380 0,09 0,09 0,08

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946):

PAROC PREMO 90: λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC PREMO 70: λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC ROL 60:       λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC ROS 40: λD = 0.037 W / (m · K)

PAROC XMV 020 Membrana paroizolacyjna: λ U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W

Blacha stalowa: Nie zawarta w obliczeniu
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz (Rse): 0.04 (m² · K) / W

Poprawki korekcyjne:

ΔU g = poprawka korekcyjna dla szczelin powietrznych ΔU ́ ́: Poziom 0
ΔU f = Poprawka wartości U ze względu na łączniki mechaniczne jest mniejsza niż 3 % i dlatego nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. Poprawka na współczynnik przenikania ciepła Δ U = 0, a zatem skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U dla tej przegrody budynku.

 Maksymalne rekomendowane obciążenie stałe (własne)
     

 

Naprężenie ściskające
CS(10) / CS (Y)
Obciążenie punktowe
PL(5)

Pełne obciążenie powierzchniowe
Obciążenie rozkładające się na całą powierzchnię
(powierzchnia płyt pow. limitów)

Obciążenie powierzchniowe z płytami rozdzielającymi obciążenia 0,4 x 0,4 m 
(≤ 0,5 x 0,5 m)

Liniowa listwa 1 x 0,1 m rozdzielająca obciążenia
(szerokość ≤ 0,2 m)

 Punktowe stopy rozkładające obciążenie Ø 0,2 m
(≤ Ø 0,2 m / 0,2 x 0,2 m)

Produkt(y) kPa N

kN/m2 (kg)

kN / punkt (kg / punkt)  kN/m (kg/m)

N / punkt (kg / punkt)

PAROC Premo 90

90 800

11,5 (1150)

3,6 (360)

2,3 (230)

840 (84)

PAROCROS 70

70 650

7,5 (750)

2,5 (250)

1,5 (150)

680 (68)

PAROC ROS 40

40 350

4,5 (450)

1,4 (140)

0,9 (90)

370 (37)

PAROC ROL 60

 60 -

6,5 (650)

2,4 (240)

1,5 (150)

-

             

Premo 90 + ROL 60

90 / 60 800 / - 

6,5 (650)

3,6 (360)

2,3 (230)

840 (84)

Premo 90 + ROS 40

90 / 40  900 / 350

4,5 (450)

2,0 (200)

1,6 (160)

540 (54)

ROS 70 + ROL 60

70 / 60  650 / -

6,5 (650)

2,8 (280)

1,8 (180)

680 (68)

ROS 70 + ROS 40

70 / 40  650 / 350

4,5 (450)

2,0 (200)

1,5 (150)

540 (54)

Powierzchnia rozkładająca obciążenia powinna wynosić nie mniej, niż 0,015 m2.
Dystans pomiędzy powierzchniami rozkładającymi obciążenia (od krawędzi jednej do krawędzi drugiej) powinien wynosić dwukrotność grubości izolacji, ale nie mniej niż 300 mm.
W przypadku warstwowego układu izolacji, warstwa wierzchnia pełni funkcję usztywniają i rozkładającą obciążenia, podczas gdy warstwa spodnia z płyt o niższej wytrzymałości na ściskanie często bywa słabszym elementem.
W przypadku stref obciążonych intensywnym ruchem, czy to z uwagi na realizowane prace konserwacyjne (np. przy instalacjach technicznych) lub inne funkcje użytkowe, rekomendujemy zastosowanie płyt rozpraszających obciążenia lub podestów i podniesionych chodników.