Izolacja dachu z fotowoltaiką

Niezwykle dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w ostatnich latach stanowi odpowiedź na aktualne problemy w obszarze energetyki. Nie dziwi więc fakt, że niejeden dach budynku mieszkalnego, instytucji publicznej czy biurowca w Polsce jest dziś zwieńczony panelami solarnymi.

Wpływa to nie tylko na niższe zapotrzebowanie i emisje do atmosfery, idealnie wpisując się w trend budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, ale podnosi również wartość samej nieruchomości. Izolacja dachu z fotowoltaiką stanowi jednak dla projektanta i wykonawcy niemałe wyzwanie, a kluczowy staje się wybór takich rozwiązań, które wytrzymają obciążenia wynikające zarówno z mechanicznego, jak i balastowego mocowania systemu fotowoltaicznego.

Błędy wykonawcze, uszkodzenia membran wynikające z bieżącej eksploatacji, osiadanie i deformacja warstw pod wpływem obciążeń mechanicznych – to wszystko otwiera drogę do niszczycielskiego działania wody pochodzącej z opadów deszczu czy topniejącego śniegu, a także kondensacji pary wodnej z wnętrz. Dlatego ważne jest, aby dachowa powłoka hydroizolacyjna była odporna na ewentualne odkształcenia i uszkodzenia, co zredukuje do minimum ryzyko kosztownych i nieplanowanych napraw. Bezproblemowa izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi wymaga, aby mocowanie mechaniczne wykonane zostało zgodnie z instrukcjami dostawcy membran.

PAROC Solar

Koncepcja PAROC Solar, dedykowana tak wymagającym konstrukcjom, bazuje na systemie płyt dachowych, dzięki którym izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi będzie odporna na ogień oraz wilgoć, a do tego zachowa oryginalne parametry mechaniczne przez cały okres eksploatowania budynku. Izolacja dachu z fotowoltaiką w postaci płyt z wełny kamiennej PAROC nie kurczy się ani nie pęcznieje, a dzięki swoim właściwościom pozwala na zastosowanie mniejszej liczby warstw, co sprawia, że montaż jest szybki, ergonomiczny i bezproblemowy dla wykonawcy.

Izolacja dachu z panelami fotowoltaicznymi – rekomendowane rozwiązanie z płytami PAROC

  • System paneli fotowoltaicznych z mocowaniem balastowym.
  • Membrana bitumiczna, PVC lub inna.
  • Łączniki mechaniczne.
  • Płyta izolacyjna PAROC PREMO 90 / PAROC ROL 60
  • Płyta izolacyjna PAROC ROS 40.
  • Folia paroizolacyjna.
  • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa lub płyta betonowa.
     
medium_flat-roof-steel-deck-slab-solar-panels-pl

Wartości U:

 

 

 

Grubość spodniej płyty dachowej PAROC w mm

PAROC PREMO 90

 
 

40

60

100

PAROC ROS 40

100

0,25

0,22

0,18

120

0,22

0,2

0,17

130

0,21

0,19

0,16

150

0,19

0,17

0,15

180

0,16

0,15

0,13

200

0,15

0,14

0,12

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946):

PAROC PREMO 90: λD = 0.039 W / (m · K)
PAROC ROS 40:       λD = 0.037 W / (m · K)
PAROC XMV 020 Membrana paroizolacyjna: λ U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W

Blacha stalowa: Nie zawarta w obliczeniu
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz (Rse): 0.04 (m² · K) / W

Poprawki korekcyjne:

ΔU g = poprawka korekcyjna dla szczelin powietrznych ΔU ́ ́: Poziom 0
ΔU f = Poprawka wartości U ze względu na łączniki mechaniczne jest mniejsza niż 3 % i dlatego nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. Poprawka na współczynnik przenikania ciepła Δ U = 0, a zatem skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U dla tej przegrody budynku.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie izolacji dachu z fotowoltaiką

                                               

Obciążenie powierzchniowe rozłożone na pełną powierzchnię                        Liniowe płyty rozkładające obciążenie (1 x 0,1 m)

 

                                               

Obciążenie powierzchniowe rozłożone na płyty rozdzielające                         Punktowe stopy rozkładające obciążenie Ø 0,15 m

 (0,4 x 0,4 m)

 

 

Obciążenie powierzchniowe rozłożone na pełną powierzchnię

Liniowe płyty rozkładające obciążenie (1 x 0,1 m)

Obciążenie powierzchniowe rozłożone na płyty rozdzielające (0,4 x 0,4 m)

Punktowe stopy rozkładające obciążenie Ø 0,15 m

Produkt

kN/m2 (kg)

kN/m (kg/m)

kN/punkt (kg/punkt)

N/punkt

PAROC Premo 90
gr. 40-70 mm

6,5 (650)

1,3 (130)

2,1 (210)

260

PAROC Premo 90
gr. 80-120 mm

6,5 (650)

1,3 (130)

2,1 (210)

230

PAROC ROB 80

5,5 (550)

1,1 (110)

1,9 (190)

200

PAROC ROS 70

4,0 (400)

1,0 (100)

1,6 (160)

190

PAROC ROS 60

3,5 (350)

0,9 (90)

1,5 (150)

160

PAROC ROS 40

2,5 (250)

0,6 (60)

0,9 (90)

100

PAROC ROS 30

2,0 (200)

0,4 (40)

0,7 (70)

70

PAROC ROL 30

4,5 (450)

0,9 (90)

1,4 (140)

-