Izolacja wentylowana na dach płaski

PAROC Air to innowacyjny system izolacji termicznej, w którym jednocześnie występuje wentylacja dachu płaskiego. Podobnie jak w przypadku fasad wentylowanych, kluczem do sprawnego odprowadzania wilgoci z wnętrza konstrukcji są naturalne ciągi powietrzne, za które w tym przypadku odpowiadają specjalne rowki wykonane fabrycznie w spodnich płytach izolacyjnych PAROC. To proste i efektywne rozwiązanie pomaga utrzymać dach płaski w stanie suchym, zapewniając jego trwałość, bezpieczeństwo i bezproblemowe użytkowanie.

Dlaczego wentylacja dachu płaskiego ma tak duże znaczenie?

Dachy płaskie to konstrukcje, które są szczególnie narażone na penetrację wilgoci. Woda w dowolnej postaci, która utrzymuje się przez dłuższy czas we wnętrzu konstrukcji, może być przyczyną wielu problemów. Do negatywnych skutków zjawiska zaliczyć można m.in. zmniejszenie izolacyjności termicznej przegrody, mechaniczną degradację materiału izolacyjnego, korozję części metalowych (blach, łączników mechanicznych) oraz rozwój pleśni i grzybów. To wszystko przekłada się na obniżoną trwałość dachu, wyższe rachunki za ogrzewanie, negatywny wpływ na zdrowie użytkowników budynku oraz obniżone bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Wilgoć może przedostawać się do wnętrza dachu płaskiego już na etapie realizacji warstw wierzchnich, na przykład poprzez opady deszczu lub zawilgocone materiały budowlane. Przyczyną mogą być też nieszczelności konstrukcyjne, w wyniku których wilgotne powietrze z wnętrz wędruje w głąb systemu dachowego. Innym typowym źródłem wnikającej wody są zewnętrzne uszkodzenia membrany dachowej. 

Prawidłowo zaprojektowana i dokładnie wykonana izolacja wentylowana na dach płaski pozwala zapobiec wszystkim powyższym ryzykom i problemom już na etapie budowy, co przekłada się też na szybszą realizację i wcześniejsze oddanie obiektu do użytku.

 

Izolacja wentylowana na dach płaski – rozwiązanie z płytami rowkowanymi

  • Membrana hydroizolacyjna z PVC lub bitumiczna.
  • Łączniki mechaniczne.
  • Wierzchnia warstwa izolacji: deska dachowa PAROC ROB 80.
  • Spodnia warstwa izolacji: wentylacja dachu płaskiego PAROC ROS 40g lub PAROC ROS 30g.
  • Folia paroizolacyjna.
  • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa lub płyta betonowa.
     
medium_flat-ventilated-roof-steel-deck-paroc-air-pl

Wartości U:

 

 

 

 

Grubość spodniej płyty dachowej PAROC w mm

PAROC ROB 80

 
 

30

PAROC ROS 30g

100

0,27

120

0,24

130

0,22

150

0,20

180

0,17

200

0,16

220

0,14

PAROC ROS 40g

100

0,28

120

0,24

130

0,23

150

0,20

180

0,17

200

0,16

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946):

PAROC ROB 80:         λD = 0.038 W / (m · K)
PAROC ROS 40g:       λD = 0.037 W / (m · K)
PAROC ROS 30g:       λD = 0.036 W / (m · K)
PAROC XMV 020 Membrana paroizolacyjna: λ U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W
Blacha stalowa: Nie zawarta w obliczeniu
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz (Rse): 0.04 (m² · K) / W

Poprawki korekcyjne:

ΔU g = poprawka korekcyjna dla szczelin powietrznych ΔU ́ ́: Poziom 0
ΔU f = Poprawka wartości U ze względu na łączniki mechaniczne jest mniejsza niż 3 % i dlatego nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. Poprawka na współczynnik przenikania ciepła Δ U = 0, a zatem skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U dla tej przegrody budynku.

Bezproblemowa wentylacja dachu płaskiego w systemie PAROC Air

Dwuwarstwowa izolacja wentylowana na dach płaski w systemie PAROC Air może być układana na konstrukcji nośnej ze stalowej blachy trapezowej lub płyty betonowej. W pierwszej kolejności na podłożu umieszcza się barierę paroizolacyjną, na której następnie wykonujemy warstwę spodnią izolacji w postaci płyt PAROC ROS 30g lub PAROC ROS 40g, układanych stroną z rowkami wentylacyjnymi do góry. Jako materiał, wełna kamienna PAROC jest wysoce paroprzepuszczalna, a jednocześnie nie absorbuje wody w żadnej postaci. Oznacza to, że zamiast wchłaniać wilgoć, przekazuje ją do rowków wentylacyjnych, gdzie dalej odprowadzana jest z konstrukcji poprzez kominki wentylacyjne lub boczne otwory napowietrzające. Od góry układane są cienkie i sztywne deski dachowe z serii PAROC ROB, które tworzą warstwę nośną i trwałe podłoże dla zewnętrznej warstwy hydroizolacyjnej.