Izolacja dachu zielonego

Dach płaski – jeszcze do niedawna traktowany przede wszystkim jako stylowe zwieńczenie domu pasywnego lub przestrzeń wykorzystywana w celach technicznych, np. do umiejscowienia urządzeń wentylacyjnych czy instalacji telekomunikacyjnych.
Dziś – prawdziwe remedium na postępujące zmiany klimatu.

Jakie korzyści daje izolacja na dach zielony?

Postrzeganie konstrukcji dachów płaskich przeszło w ostatnich latach dużą metamorfozę. Dziś dachy użytkowe nie tylko zwiększają ilość dostępnej przestrzeni, którą można wartościowo zagospodarować – w duchu ekologicznego rozwoju tkanki miejskiej. Gęsta roślinność zaaranżowana na dachach pozwala obniżyć temperaturę powietrza w mieście nawet o 1,5°C, redukując tym samym obciążenia termiczne obiektów. Rozwiązanie pozwala także odciążać miejskie systemy kanalizacyjne, przyczyniając się do odzyskania cennej wody deszczowej. Warunkiem bezproblemowej eksploatacji tego rodzaju konstrukcji jest jednak odpowiednio dobrana izolacja dachu zielonego.

Izolacja dachów zielonych bez awarii i usterek

Podstawę bezbłędnej realizacji oraz bezpiecznej eksploatacji stropodachów pokrytych roślinnością stanowi idealnie dobrana izolacja dachu zielonego. Pod uwagę należy także wziąć szereg potencjalnych pułapek, jakie czyhają nawet na najbardziej doświadczonego projektanta i instalatora. Deformacje izolacji spowodowane niedostosowaniem systemu do wyższych, niż zakładanych obciążeń mechanicznych, zwiększone zagrożenie pożarowe lub niewystarczający stopień wodoodporności, który przyczynia się do odkładania wilgoci wewnątrz konstrukcji – odpowiedzią na wszystkie powyższe wyzwania będzie dobrze dopasowana izolacja na dach zielony w postaci płyt z wełny kamiennej PAROC.

 

Płyty standardowe do izolacji zielonych dachów

  • Warstwa roślinności.
  • Bitumiczna membrana hydroizolacyjna.
  • Łączniki mechaniczne.
  • Dwie warstwy płyt PAROC PREMO 90.
  • Folia paroizolacyjna.
  • Konstrukcja nośna – stalowa blacha trapezowa lub płyta betonowa.
medium_flat-roof-steel-deck-slab-green-roof-de

Wartości U:

Produkt

Grubość izolacji, mm 

 PAROC PREMO 90*

 180

200

220

240

Wartość U, W/m2

0,20

0,19

0,17

0,15

*układ izolacji składający się z dwóch warstw PREMO 90

Parametry obliczeniowe (Obliczenie zgodne z PN-EN ISO 6946):

PAROC PREMO 90: λD = 0.039 W / (m · K)
Substrat glebowy : λ = 0.90 W/ (m ꞏ K), d = 16 cm, R = 0.178 (m² ꞏ K) / W
PAROC XMV 020 Membrana paroizolacyjna: λ U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W
Żelbet, λ = 1.70 W/(m ꞏ K), d = 200 mm, R = 0.12 (m2 ꞏ K) / W
Blacha stalowa: Nie zawarta w obliczeniu
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od wewnątrz (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Powierzchniowy opór przejmowania ciepła od zewnątrz (Rse): 0.04 (m² · K) / W

Poprawki korekcyjne:

ΔU g = poprawka korekcyjna dla szczelin powietrznych ΔU ́ ́: Poziom 0
ΔU f = Poprawka wartości U ze względu na łączniki mechaniczne jest mniejsza niż 3 % i dlatego nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. Poprawka na współczynnik przenikania ciepła Δ U = 0, a zatem skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U dla tej przegrody budynku.

Rozwiązania PAROC dedykowane zielonym dachom płaskim mogą być stosowane do konstrukcji, w przypadku których planowane obciążenie nie przekracza 900 kg/m². Bezproblemowa Izolacja na dach zielony wymaga, aby podstawą projektowania było sumaryczne obciążenie wynikające z wagi poszczególnych elementów oraz ich nasycenia wodą. Zastosowana warstwa hydroizolacyjna musi być zatwierdzona przez dostawcę i zainstalowana zgodnie z instrukcjami.

W ofercie PAROC znaleźć można różnorodne rozwiązania i systemy izolacji przeznaczone do zielonych dachów, jednak ich cechą wspólną jest przemyślana budowa, składająca się m.in. ze spodniej warstwy zatrzymującej wodę oraz powłoki wspierającej warstwę roślinności. Płyty z wełny kamiennej PAROC dają gwarancję, że dach zielony pozostaje zawsze całkowicie szczelny i suchy w swej strukturze, bezawaryjny i bezpieczny ogniowo, przez cały okres eksploatacji. A do tego przyjazny dla roślin!