Izolacja termiczna dachów – poznaj rozwiązania godne certyfikacji BREEAM na poziomie „Outstanding”

2024/06/06

Certyfikacja BREEAM to jeden z najbardziej uznanych na świecie systemów oceny budynków – także pod kątem efektywności energetycznej, promujący najlepsze praktyki w projektowaniu i użytkowaniu obiektów. Uzyskanie jej na najwyższym poziomie „Outstanding” stanowi niezbity dowód na spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań budowlanych. Wybudowana w III kwartale 2023 roku w Robakowie hala B, będąca częścią kompleksu magazynowo-logistycznego Panattoni Park Poznań A2, jest przykładem budynku, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom izolacyjnym oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, uzyskał ten prestiżowy certyfikat – i to dopiero jako piąty obiekt w naszym kraju. W artykule tym przyjrzymy się szczegółom projektu – przede wszystkim technologiom i materiałom, które zostały wykorzystane w jego realizacji.

Aby uzyskać certyfikację na poziomie „Outstanding”, budynek musi spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej, jakości materiałów budowlanych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów, takich jak woda. Proces oceny obejmuje analizę wielu aspektów projektu. Kluczowe kryteria obejmują m.in. wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii oraz zastosowanie materiałów posiadających certyfikaty środowiskowe, takie jak EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu). W tym przypadku otrzymanie certyfikacji „Outstanding” było możliwe dzięki zastosowaniu płyt z wełny kamiennej PAROC ROS, doborowi odpowiednich technologii oraz surowemu nadzorowi nad procesem budowy.

– Dążenie do uzyskania certyfikacji BREEAM na poziomie „Outstanding” wymaga nie tylko spełnienia określonych standardów dotyczących efektywności energetycznej, ale również zaangażowania w innowacyjne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dobrane przez naszych specjalistów technologie, zastosowanie właściwych materiałów oraz jakość wykonania prac budowlanych zagwarantowała pożądaną efektywność energetyczną budynku, ograniczając skutecznie przyszłe koszty użytkowania i co bardzo ważne – ślad węglowy – podkreśla Maciej Michniak, Dyrektor Techniczny Harden Construction.

 

ocieplenie-sciany-zewnetrznej-schemat

 

Panattoni Park Poznań A2 w Robakowie – hale A i B

Źródło: Harden Construction

Hala B z kompleksu Panattoni Park Poznań A2, stanowi przykład nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Jednym z największych wyzwań przy w tej inwestycji było ocieplenie dachu o imponującej powierzchni wynoszącej aż 80 000 m². Realizacja całego projektu została powierzona firmie Harden Construction, która znana jest z szybkiego tempa pracy i świadczenia wysokiej jakości usług budowlanych. Budowa Hali B była nie lada wyzwaniem logistycznym i technicznym wymagającym zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Dobra współpraca między inwestorem a generalnym wykonawcą okazała się być kluczem do sukcesu. Precyzyjne planowanie kolejnych kroków i wykorzystanie odpowiednich materiałów sprawiło, że obiekt magazynowy nie tylko spełnił, ale i przewyższył rygorystyczne wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie „Outstanding”. Obiekt ten, to prawdziwy wzór do naśladowania dla przyszłych inwestycji w sektorze budownictwa przemysłowego.

– Wysoka jakość i parametry termoizolacyjne naszych płyt z wełny kamiennej pozwoliły uzyskać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła U przegrody na poziomie jedynie 0,15 W/m2K. To dwukrotnie mniej, niż wynosi maksymalna dopuszczalna przez prawo wartość wskaźnika 0,3 W/m2K dla obiektów magazynowo-przemysłowych z temperaturą w pomieszczeniach do 16°C . Oznacza to, że straty energii wynikające z ucieczki ciepła poprzez dach zostały ograniczone praktycznie do minimum – mówi Łukasz Kondracki, Szef Regionu Izolacji Budowlanych w Owens Corning PAROC Polska. 

 

Termoizolacja budynku = efektywność energetyczna

Termoizolacja budynków odgrywa istotną rolę w osiąganiu przez nie zadowalającej energooszczędności szczególnie w dużych przedsięwzięciach magazynowo-logistycznych. Projekt zakładał, że na dachu hali B zostanie zamontowana sporych rozmiarów instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy aż 700 kWp. Taki plan generował potrzebę wdrożenia nowatorskich rozwiązań. Ze względu na znaczną wagę fotowoltaiki oraz systemów balastowych, konstrukcja dachu musiała być odpowiednio wzmocniona, aby sprostać dodatkowemu obciążeniu liniowemu, punktowemu i powierzchniowemu. Kluczowym aspektem było zapewnienie, że warstwy izolacyjne dachu, w tym wełna kamienna PAROC ROS, wytrzymają te obciążenia przez cały okres użytkowania budynku. Płyty PAROC ROS 40, a także PAROC ROS 70 zastosowane odpowiednio w warstwie spodniej oraz wierzchniej, spełniły wymagania wytrzymałości na ściskanie wynoszące odpowiednio 40 kPa i 70 kPa. Takie parametry gwarantują nie tylko doskonałą termoizolację budynku, ale również trwałość mechaniczną. Dodatkowo wyzwania związane z obciążeniem dachu zostały rozwiązane poprzez staranne zaplanowanie i analizy obciążeń, co pozwoliło na bezpieczne zainstalowanie systemu PV. Dzięki temu obiekt magazynowy osiągnął wysoką efektywność energetyczną i stabilność konstrukcyjną.

 

Maksymalne rekomendowane obciążenie własne przedstawia poniższa tabela:

 


 


 

         

 

Naprężenie ściskające CS(10) / CS (Y)

Obciążenie punktowe PL(5)

Pełne obciążenie powierzchniowe

Obciążenie rozkładające się na całą powierzchnię (powierzchnia płyt pow. limitów)

Obciążenie powierzchniowe z płytami rozdzielającymi obciążenia 0,4 x 0,4 m (≤ 0,5 x 0,5 m)

Liniowa listwa 1 x 0,1 m rozdzielająca obciążenia (szerokość ≤ 0,2 m)

Punktowe stopy rozkładające obciążenie Ø 0,2 m (≤ Ø 0,2 m / 0,2 x 0,2 m)

 Produkty

kPa

N

kN/m2(kg)

kN / punkt (kg / punkt)

kN/m (kg/m)

N / punkt (kg / punkt)

PAROC ROS 70 (50 mm)

PAROC ROS 40 (190 mm)

70 / 40

650 / 350

4,5 (450)

2,0 (200)

1,5 (150)

540 (54)

 

Fotowoltaika na dachu – to naprawdę się opłaca

Zastosowane w budynku materiały izolacyjne nie tylko zapewniają doskonałe właściwości termiczne, ale także charakteryzują się niskim śladem węglowym. Na każdą tonę CO2 wygenerowaną w procesie produkcji izolacji PAROC przypada około 200 ton CO2 zaoszczędzonych podczas 50-letniego okresu korzystania z budynku, co znacząco przyczynia się do redukcji całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, żywotność wełny kamiennej PAROC (która wynosi co najmniej 60 lat), odpowiada standardowemu cyklowi życia budynków . Korzystając z Kalkulatora CO2 dostępnego na stronie producenta, inwestorzy i projektanci mogli precyzyjnie oszacować wpływ poszczególnych rozwiązań na ślad węglowy całego projektu.

Poniższa tabela prezentuje schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 Hala B:

  • System paneli fotowoltaicznych z mocowaniem balastowym
  • Membrana TPO 15 mm
  • Łączniki mechaniczne
  • Warstwa wierzchnia: płyty PAROC ROS 70
  • Warstwa spodnia: płyty PAROC ROS 40
  • Folia paroizolacyjna
  • Konstrukcja nośna – blacha trapezowa ze stali ocynkowanej

 

Fotowoltaika na dachu znacząco zmniejsza popyt budynku na energię z konwencjonalnych źródeł.

– Przy ocenie BREEAM bierzemy pod uwagę możliwość obniżenia wskaźnika zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, określaną skrótem EP. Otrzymanie z tego tytułu punktów do certyfikacji jest możliwe po zredukowaniu wskaźnika EP o minimum 5% – wyjaśnia Joanna Sobieraj, Młodszy Kierownik Projektu Harden Construction. – Patrząc na bilans mocy, zainstalowany system fotowoltaiki wypełnia około 30% zapotrzebowania budynku na energię, aczkolwiek z realnego zużycia można założyć, że wartość ta jest bliższa 100%, a nadwyżka zostaje oddawana do sieci – dodaje.

Połączenie wysokowydajnych technologii OZE z innowacyjnymi rozwiązaniami izolacyjnymi stworzyło z hali B wzorcowy przykład nowoczesnego i zrównoważonego obiektu przemysłowego.

 

Udana współpraca kluczem do sukcesu

W trzecim kwartale 2023 roku w Robakowie została ukończona funkcjonalna hala B, oferująca imponujące 80 000 powierzchni magazynowej. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialna była firma Harden Construction – niezwykle szybko rozwijający się generalny wykonawca obiektów przemysłowych, logistycznych i produkcyjnych w Polsce. Budowa hali B nie była pierwszym projektem, w którym Harden Construction zaufało rozwiązaniom izolacyjnym firmy PAROC. Współpracowaliśmy ze sobą już wcześniej – przy realizacjach w Warszawie, Poznaniu, Kępnie i Psarach.

Dzięki dogłębnej analizie oraz starannemu przygotowaniu projektu przez Harden Construction, sprawnemu zarządzaniu jego realizacją oraz zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, obiekt został ukończony w rekordowym czasie sześciu i pół miesiąca. Kluczowe znaczenie miała współpraca z profesjonalnymi partnerami, którzy dostosowali się do dynamicznego tempa prac budowlanych.

 

Interesujące? Skontaktuj się z nami po więcej!