Dekarbonizacja: szansa na realną zmianę

31/8/2022

Tommy Lindgren, Head of Insulation R&D, podsumował niedawno naszą strategię dekarbonizacji w następujący sposób: „zamiast wydawać środki bez ładu i składu w nadziei, że problem rozwiąże się sam, staramy się poprawiać i wprowadzać innowacje gdzie tylko się da – upraszczając i zwiększając wydajność procesu produkcyjnego oraz obniżając koszty inwestycji w działania dekarbonizacyjne”.

Pozostaje kluczowe pytanie: „Jak?”.

Paroc Factory in Parainen

Zmiana jest nieunikniona – czy nam się to podoba, czy nie. To, na co mamy jednak wpływ, to jak do tej zmiany możemy podejść. W kontekście dekarbonizacji naszego procesu produkcyjnego, Tommy Lindgren wspomniał o celu Owens Corning, jakim jest ograniczenie do 2030 roku emisji CO2 o 50% w stosunku do poziomów z roku 2018. Oczywiście można pompować pieniądze w różne działania doraźne, ale można też wykorzystać nadarzające się okoliczności, aby uprościć i usprawnić sam proces. Aby wprowadzić realną zmianę.

To drugie podejście realizujemy już od kilka lat.

W dużym skrócie, wysiłki te sprowadzają się do zasadniczego pytania: „jak?”. Jak zmienić proces, aby zrealizować nasze cele i zmniejszyć ślad węglowy naszej produkcji? Zaczęliśmy od analizy wszystkich obszarów w procesie produkcji i identyfikacji tych, które generują najwięcej emisji. W kontekście wytwarzania wełny kamiennej OC Paroc takim obszarem jest wytapianie surowców w tradycyjnych piecach koksowych.

W zakładach OC Paroc stosowane są dwie metody wytapiania surówki: przy pomocy pieców koksowych oraz pieców elektrycznych. Do zasilania tych pierwszych wykorzystuje się koks, tych drugich – energię elektryczną. Obecnie OC Paroc dysponuje trzema piecami elektrycznymi: jednym w fabryce w Finlandii oraz dwoma w zakładzie w Trzemesznie.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem Natura Line – naszej największej linii produkcyjnej w Szwecji, która korzystać będzie z niskoemisyjnej, elektrycznej technologii wytapiania surówki.

Na przestrzeni 2020 roku dokładnie przeanalizowaliśmy kilka różnych technologii wytapiania surowców, porównując zalety i wady każdej z nich, a także przyjrzeliśmy się różnym źródłom energii odnawialnej, zarówno tym dostępnym dziś, jak i tym których czas niebawem nadejdzie. Było jasne, że piece elektryczne stanowią najbardziej energooszczędny wybór: oparty na nich proces produkcyjny wykorzystujący odnawialne źródła energii wytwarza o 80% niej emisji CO2, niż w przypadku tradycyjnych pieców koksowych. 

 

Nowe innowacje

Prawdziwa praca miała się dopiero zacząć. Następnym krokiem była analiza różnych pomysłów, rozwiązań i obliczeń, aby jeszcze bardziej usprawnić i unowocześnić proces wytapiania surowców. Nie myśleliśmy jedynie w kategoriach kosztów, lecz o tym jak optymalnie wydać środki, aby uzyskać możliwie najbardziej wydajne, płynne i niskoemisyjne rozwiązanie.

Te doświadczenia, podczas których poznaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, sporo nas nauczyły. I mowa tutaj nie tylko o wymianie starych pieców koksowych na elektryczne: rozważamy dalsze opcje i możliwości, aby zmniejszyć emisję CO2 także w innych obszarach procesu. W najbliższej przyszłości będziemy testować kilka kolejnych, obiecujących opcji.

 

Duży krok naprzód w Polsce: energia odnawialna
 
Cofnijmy się jeszcze na chwilę w czasie. Kiedy przyglądaliśmy się tym obszarom procesu produkcyjnego, które generują najwięcej emisji CO2, pozyskiwanie energii elektrycznej zajęło niechlubną, drugą pozycję. Nasze fabryki w Finlandii i Szwecji już od jakiegoś czasu korzystają z energii odnawialnej, lecz dwie linie elektrycznego wytopu w Polsce zasilane były energią ze źródeł konwencjonalnych. Ponieważ gospodarka elektryczna naszego kraju wciąż opiera się głównie na węglu, znajduje to swoje odzwierciedlenie w wielkości emisji.
 
Aby zmienić ten stan rzeczy, zaczęliśmy rozglądać się za różnymi możliwościami przejścia na energię odnawialną w fabryce w Trzemesznie. Pod koniec 2021 roku nasze wysiłki zaowocowały podpisaniem przez Owens Corning umowy wirtualnego zakupu energii elektrycznej (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) ze spółką Octopus Renewables.
 
W ramach owej umowy, od początku 2022 roku nasz zakład oraz dwa funkcjonujące w nim piece elektryczne do wytopu surowców korzystają z energii wiatrowej To duża zmiana, która oznacza znaczące zmniejszenie śladu węglowego produktów wytwarzanych w piecach elektrycznych w Trzemesznie. To także duży krok naprzód w kierunku dekarbonizacji naszych operacji.
 
Tommy Lindgren, którego miałem okazję poznać podczas moich pierwszych dni w OC Paroc, powiedział coś, co mocno zapadło mi w pamięć i co stanowi jedną z podstawowych zasad, na jakiej opierają się nasze działania związane z dekarbonizacją. Naszą przewagą konkurencyjną, jako firmy, jest jakość produktów. Oznacza to, że żadna zmiana czy innowacja, którą wprowadzamy, nie może wpływać na jakość na jakość naszych produktów. Kiedy analizujemy różne sposoby na dekarbonizację naszego procesu produkcyjnego, koszty nie mogą stanowić ani jedynego, ani najważniejszego kryterium wyboru.
 
Zmiany wprowadzamy nie dla samego wprowadzania zmian, lecz z myślą o przyszłości. Choć nasz cel dotyczy roku 2030, zmiany zaczynają się już dziś.

 

 

Ayush Mishra
Global Decarbonization Lead,
Green Vision 2030 Project Lead