Paroc oferuje energooszczędne i trwałe rozwiązania w różnych płaszczyznach procesów przemysłowych; np. kotłów, kominów przemysłowych, rurociągów i zbiorników.

Przemysł przetwórczy i elektrownie wymagają wytrzymałych i energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych. Wszystkie rozwiązania stosowane w procesach powinny być niezawodne, trwałe i bezpieczne, ekologiczne.

Rurociągi to kluczowe elementy w procesach przemysłowych. Rurociągi przenoszą ogromne ilości zimnych i gorących mediów. Najważniejszym celem jest minimalizacja strat energii podczas tego przenoszenia. Dobrze zaprojektowane i właściwie zaizolowane rurociągi są nieodzownym warunkiem zapewnieni prawidłowego funkcjonowania procesów. Rozwiązania firmy PAROC przeznaczone dla rurociągów przemysłowych zapewniają tak samo wydajną izolację zarówno dla prostych odcinków rurowych, jak i dla kolanek, pomagając utrzymać optymalną pracę całej instalacji.

Dodatkową, ważna cechą produktów PAROC jest ich bardzo niska zawartość chlorków i fluorków, co pomaga zminimalizować ryzyko korozji pod izolacją.