Opublikowano raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za rok 2017

05 mar 2018

Firma Paroc opublikowała dziś raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za rok 2017. W raporcie omówiono obowiązki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe oraz zaprezentowano zagadnienia związane z pracą firmy Paroc na rzecz zrównoważonego rozwoju według ram Inicjatywy Globalnego Raportowania (IGR) Grupy G4.

„Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności — umożliwiamy naszym klientom poprawę wyników w budownictwie poprzez zapewnianie im zrównoważonych rozwiązań. W trakcie roku nadal wzmacnialiśmy nasze podejście koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju we wszystkich naszych operacjach i w trakcie całego cyklu życia naszych produktów. Przez całą fazę produkcji stale staramy się uzyskać więcej przy zastosowaniu mniejszej liczby zasobów” – mówi Emma Hansson, menedżer ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w firmie Paroc.

„Odpowiedzialność środowiskowa nadal odgrywa znaczącą rolę w naszej codziennej działalności i planach rozwojowych w 2018 r. Za cel stawiamy sobie koncentrację na ograniczaniu ilości CO2 oraz odpadów na wysypiskach, a także stałym ulepszaniu naszej doskonałości operacyjnej. Chęć udoskonalania jest częścią naszego DNA. Wszystko, co robimy dziś, chcemy robić lepiej jutro” – mówi dyrektor zarządzający Anders Dahlblom.