Instrukcja montażu – wytyczne: Otulina PAROC Hvac

Aby zapewnić wysoką jakość wykończenia, prosimy o stosowanie się do poniższych instrukcji.

Uwaga: w niektórych przypadkach, takich jak np. izolacja przeciwogniowa, należy wziąć pod uwagę krajowe przepisy prawa budowlanego, warunków technicznych itp.

 

Ogólne wytyczne:

 • W trakcie instalacji temperatura materiału izolacyjnego i izolowanego elementu powinna wynosić minimum +10°C.
 • Pozwól, aby temperatura materiału izolacyjnego dostosowała się do temperatury otoczenia instalacji.
 • Taśmy montażowe zawsze przechowuj w temperaturze pokojowej.
 • Sprawdź, czy powierzchnie które łączysz za pomocą taśmy montażowej są czyste i suche.
 • Upewnij się, że na szwie wzdłużnym krawędzie otuliny przylegają do siebie szczelnie, lecz bez dodatkowego nacisku. Ta sama zasada odnosi się do konstrukcji wsporczych oraz innych wystających elementów.
 • Zabezpiecz zamknięcie otuliny stalowym drutem wiązałkowym, opaską zaciskową lub taśmą montażową, zachowując odstępy co 300 mm
 • Kolana instalacji zaizoluj albo gotowym, prefabrykowanym elementem PAROC Hvac Bend AluCoat T albo poprzez wycięcie segmentów z prostej otuliny izolacyjnej. Jeśli korzystasz z otuliny w kształcie segmentów/klinów, zabezpiecz łączenia pomiędzy nimi za pomocą taśmy montażowej.
 • Brzegi/zakończenia otuliny zabezpiecz manszetami zakańczającymi. Owiń pasek manszety po obwodzie krawędzi otuliny i przytwierdź go za pomocą nitów lub taśmy 

PAROC Hvac Section AluCoat T:

 • Ułóż otulinę na rurze.
 • Dociśnij do siebie wzdłużne krawędzie otuliny.
 • >
 • Zdejmij papierową taśmę ochronną z zakładki samoprzylepnej.
 • Dociskając zakładkę samoprzylepną, zaklej łączenie otuliny wzdłuż szwu.
 • Nie naciągaj nadmiernie zakładki samoprzylepnej.
 • Dociśnij szczelnie obie krawędzie do siebie
 • Użyj plastikowej szpatuły, aby docisnąć, usunąć pęcherzyki powietrza i wygładzić łączenia wykonane zakładką samoprzylepną.
 • Zabezpiecz mechanicznie uzyskane łączenie za pomocą stalowego drutu wiązałkowego, opaski zaciskowej lub taśmy montażowej, zachowując maksymalne odstępy co 300 mm.
 • Aby zapobiec kondensacji wilgoci, łączenia poszczególnych odcinków otulin oraz rozgałęzienia instalacji uszczelnij za pomocą taśmy.
 • Zakończenie izolacji przeciwkondensacyjnej należy uszczelnić, zaklejając taśmą krawędź otuliny razem z izolowanym przewodem.

Oklejanie elementów wsporczych:

 • Przed przystąpieniem do właściwego montażu, dotnij odpowiednie elementy.
 • >
 • Nie dociskaj połączeń zbyt mocno do siebie.
 • Zabezpiecz otulinę w strefie elementu wsporczego dodatkowo używając stalowego drutu, taśmy lub opaski zaciskowej.
 • Uszczelnij podstawę podparcia/podwieszenia, na przykład przy pomocy silikonu.
 • Aby zapobiec kondensacji wilgoci pod warstwą izolacji, zaklej odpowiednio wszelkie nacięcia lub otwory w pokryciu z folii aluminiowej za pomocą taśmy PAROC AluCoat Tape oraz dodatkowo czoło otuliny z rura zaklej szczelnie taśmą, powtórzyć co 3m lub maksymalnie na co trzecim odcinku otuliny.