PAROC® Cortex™ - efektywne energetycznie rozwiązania dla ścian z fasadą wentylowaną

Grupę wyrobów „PAROC Cortex” tworzą płyty dwóch typów. „PAROC Cortex” – to wiatrochronne płyty termoizolacyjne oraz „PAROC Cortex One” – jednowarstwowa termoizolacja dla ścian z fasadami wentylowanymi. Osobliwością tych płyt jest to, że są one pokryte specjalną, niepalną powłoką koloru białego lub czarnego, która jest mało przepuszczalna dla powietrza i dobrze przepuszczalna dla pary wodnej. Wyroby z grupy „PAROC Cortex” nadają się do izolacji cieplnej nawet w bardzo intensywnie wentylowanych szczelinach fasadowych lub do ich ochrony przed wiatrem.

Dlaczego Paroc Cortex? 

Rozwiązanie PAROC Cortex dla wielopiętrowych budynków

Chronią przed wiatrem
Płyty „PAROC Cortex” oraz „PAROC Cortex One” są przepuszczalne dla pary wodnej i mało przepuszczalne dla powietrza. Z powodu tych właściwości płyty PAROC Cortex są stosowane do ochrony od wiatru uniwersalnych płyt termoizolacyjnych, a płyty „PAROC Cortex One” służą jako jednowarstwowa termoizolacja w konstrukcjach fasad wentylowanych.

Bezpieczne w konstrukcjach fasad wentylowanych
Wszystkie materiały z grupy „PAROC Cortex” są niepalne i zgodne z klasą palności Euro A2-s1, d0. Dlatego mogą być one stosowane bez żadnych ograniczeń w konstrukcjach fasad wentylowanych.

Niezawodność i efektywność 
Zamontowane w konstrukcjach fasad wentylowanych płyty „PAROC Cortex” oraz „PAROC Cortex One” doskonale przepuszczają parę wodną, zatrzymują powietrze, a ponieważ są niepalne, przyczyniają się do ochrony przeciwpożarowej budynku, jego długowieczności oraz zmniejszenia strat cieplnych w ciągu całego okresu eksploatacji budynku.

Dopracowane rozwiązanie
W związku z tym, że płyty są szczególnie mało przepuszczalne dla powietrza - uszczelnienie spoin między płytami, narożników budynku oraz krawędzi otworów staje się szczególnie ważne. Dlatego firma Paroc Polska sp. z o.o. dostarcza nie tylko płyty termoizolacyjne, ale i cały system wraz z taśmami uszczelniającymi. 

Praca łatwa i wygodna
Płyty „PAROC Cortex” oraz „PAROC Cortex One” są łatwe do przecinania i montowania, instalowanie dobrej jakościowo warstwy izolacyjnej nie jest skomplikowane i wymaga zaledwie minimalnej ilości czasu, zwłaszcza gdy wykonuje się termoizolację jednowarstwową. Gdy wszystkie spoiny pomiędzy płytami, narożniki budynku oraz krawędzie otworów są oklejone taśmami uszczelniającymi – powstaje jednolity płaszcz obejmujący cały budynek.

Drėgmė

 

Konwekcja naturalna jest mechanizmem lub rodzajem transportu ciepła, w którym ruch powietrza nie jest generowany przez żadne źródło zewnętrzne,  jak wiatr, a jedynie na skutek różnic w gęstości powietrza powstających ze  względu na różnice temperatury. W konwekcji naturalnej, powietrze otaczające źródła ciepła, odbiera ciepło i staje się mniej gęste oraz wznosi się. Następnie, otaczające, chłodniejsze powietrze przesuwa się i wchodzi w jego miejsce. To chłodniejsze powietrze jest następnie ogrzewane i proces powtarza się, tworząc prąd konwekcyjny; proces ten przenosi energię z dołu do góry. Siłą napędową konwekcji naturalnej jest cyrkulacja powietrza, powstająca z wyniku różnic w gęstości powietrza.
Konwekcję wymuszoną powoduje wiatr, który tworzy gradient ciśnienia w bryle budynku. Rola konwekcji wymuszonej w zakresie efektywności energetycznej i wyjaśnienie ochrony wiatrowej (szczelna, ale nadal otwarta dla usunięcia wilgoci, klasyfikacja ogniowa). W konwekcji wymuszonej zachodzić mogą dwa procesy. Infiltracja powietrza przez ściany budynku zależna od gradientu ciśnienia na konstrukcję i jej szczelność. Przenikanie powietrza w głąb ściany budynku z zewnątrz spowodowana gradientem ciśnienia w szczelinie wentylacyjnej oraz stopniem, w jakim, bariera wiatroizolacyjna oraz izolacja cieplna przepuszcza powietrze.

Obecność powietrza w części materiału lub konstrukcji nie powoduje wiele problemów. Skutki stają się bardziej ujemne, jeśli powietrze zawierające wilgoć przenika w głąb struktury. Przemieszczające się powietrze porywa parę wodną do strefy, gdzie może ulec skraplaniu, co powoduje zwiększoną obecność wilgoci (konwekcja wilgoci). Powietrze o jakiejkolwiek temperaturze θ, zawiera ilość ciepła uzależnioną od określonej temperatury powietrza i temperatury bezwzględnej. Przepływ powietrza odpowiada za przepływ ciepła przez konstrukcję (konwekcja termiczna).

Mechanizmami transportu wilgoci przez konstrukcję są dyfuzja wilgoci i konwekcja wilgoci. Transport pary wodnej wskutek kompensacji zawartości pary lub ciśnienia pary jest dyfuzją wilgoci. Tego rodzaju transport wilgoci jest stosunkowo powolnym procesem. Transport pary wodnej w wyniku ruchu powietrza spowodowanego różnicą w ciśnieniu powietrza jest konwekcją wilgoci. Tego rodzaju transport wilgoci jest stosunkowo szybkim procesem.

Konwekcja wilgoci oznacza, że zawartość pary wodnej w powietrzu przedostaje się w głąb konstrukcji wraz z powietrzem. Jeśli powietrze przemieszcza się z obszaru cieplejszego do chłodniejszego, para wodna w powietrzu może skraplać się na zimnych powierzchniach. Kondensacja nie będzie miała miejsca, jeśli powietrze wędruje z zimnego do ciepłego obszaru.

Pfizer HelsinkiDobra szczelność 

Powietrzna bryły budynku zabezpiecza przed infiltracją powietrza w głąb struktury. Uszczelnienie należy zaplanować w taki sposób, aby możliwe było stworzenie ciągłej, całej zewnętrznej powłoki. Należy unikać przepustów przez uszczelnienie. Wymagania dotyczące szczelności budynku podane są w krajowych przepisach budowlanych.

Pfizer HelsinkiZbuduj ochronę przed wiatrem 

 - w celu zminimalizowania wpływu konwekcji wymuszonej, zabudować należy właściwą barierę wiatroizolacyjną w górnej części izolacji termicznej. Zalecamy wykorzystanie płyt wiatroizolacyjnych, które posiadają specjalną powłokę o właściwościach chroniących przed wiatrem. Wymagania dotyczące szczelności bariery wiatroizolacyjnych powinny być podane są w przepisach budowlanych. Na przykład, maksymalny współczynnik przepuszczalności powietrza przez barierę wiatrową w Finlandii wynosi lk <10 x 10-6 m3/m s Pa.

Pfizer HelsinkiChroń przed wilgocią    

- Ważne jest,  aby izolacja cieplna zabezpieczona była  przed działaniem wilgoci z zewnątrz,  jak i wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku. Wilgoć przechodząca  z obszaru ciepłego może ulegać kondensacji na zimnych powierzchniach, dlatego też, ściana wymaga takiego zaprojektowania, aby nadmiar wilgoci został w łatwy sposób usunięty ze ściany. Warstwa chroniąca przed wiatrem także wymaga odpowiednio wysokich zdolności przenoszenia wilgoci w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej.

Quartet HElsinkiW wentylowanej fasadzie ściany 

zewnętrznej, pod okładziną elewacyjną, pozostawiona jest szczelina powietrzna. Zadaniem tej szczeliny jest wykorzystanie ruchu powietrza do usunięcia nadmiaru wilgoci z konstrukcji fasadowej i utrzymania jej w stanie suchym, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej przebiega zazwyczaj z dołu do góry. Otwory zaprojektowane są w dolnej części,
aby umożliwić napływ powietrza do szczeliny. Nagrzewające się powietrze w szczelinie zbiera wilgoć i uwalnia się przez otwory w górnej części ściany.