Industry can save Money, Energy & CO2

Przemysł może oszczędzać pieniądze, energię i CO2

Celem audytów TIPCHECK, uruchomionych przez Europejską Fundację Izolacji Przemysłowych, jest dostarczenie przemysłowi wystandaryzowanego, wysokiej jakości narzędzia do badania skuteczności systemów izolacji termicznych. 
TIPCHECK pozwala określić ilości energii oraz pieniędzy straconych jest  przez zakład przemysłowy w danym systemie izolacji (uwzględniając części nieizolowane). 
 

                      

Czy wiesz, że gigantyczna ilość energii możliwa do zaoszczędzenia dzięki izolacjom technicznym wynosi 620 PJ? Oznacza to możliwość wyłączenia 15 ciepłowni o mocy 500 MW opalanych węglem. Izolacja przemysłowa ma status BAT (Best Available Technique); dzięki niej przemysł krajów UE28 mógłby obniżyć zużycie energii o 4%.

Eiif logo

 

 

INŻYNIEROWIE PAROC TIPCHECK

Program TIPCHECK jest zarazem programem zdobywania kwalifikacji pozwalającym uzyskać certyfikat audytora energii cieplnej EiiF, czyli inżyniera TIPCHECK.  Audytorzy mogą Państwu pomóc w ocenie systemów izolacji instalacji w zakładach , planowanych nowych inwestycji lub modernizacji i wykazać, w jaki sposób bardziej efektywna izolacja pomoże 

1. Oszczędzać energię 

2. Oszczędzać pieniądze 

3. Dzięki zmniejszeniu emisji CO2, dbać o środowisko naturalne

 

Paroc przeszkolił wielu Inżynierów TIPCHECK, żeby służyli Państwu radą w zakresie oszczędności energetycznych;

  • Audyt energetyczny, wykonany przez certyfikowanego inżyniera TIPCHECK
  • Kontrola jakości – EiiF
  • ‎Łatwa ‎‎‎integracja z systemami zarządzania energią, np. ISO 50001

Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Czytaj więcej

Zaizolowanie odsłoniętych powierzchni może zmniejszyć
straty ciepła nawet o 


 

Paroc and tipcheck can help you save money, energy and co2

Dowiedz się więcej  >>