Wskaźnik GWP izolacji budowlanych PAROC

Z pomocą Kalkulatora CO2 Paroc z łatwością obliczysz wskaźnik GWP produktów w ofercie izolacji budowlanych. Na wartość wskaźnika GWP danego wyrobu wpływają takie czynniki, jak grubość czy linia produkcyjna, co również jest uwzględnione w obliczeniach.

* Moduły A1-A3 uwzględniają całkowity wpływ na wskaźnik GWP podczas fazy produkcji wyrobu, z wyłączeniem emisji i pochłaniania dwutlenku węgla pochodzenia biogennego tymczasowo znajdującego się w drewnianych paletach, których poziom wartości określa się jako zero (wskaźnik GWP fossil+luluc).

** Moduły A1-C4 uwzględniają ałkowity wpływ na wskaźnik GWP podczas fazy produkcji wyrobu, montażu oraz końcowego etapu życia produktu, wliczając w to emisje, pochłanianie i uwalnianie dwutlenku węgla pochodzenia biogennego tymczasowo znajdującego się w drewnianych paletach (wskaźnik GWP total).

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.