Wełna kamienna PAROC jest bezpieczna

Wełna kamienna PAROC jest bezpieczna


Produkty PAROC w istotny sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia w wymiarze ekonomicznym, socjalnym i środowiskowym, chroniąc nasz świat i zamieszkujących go ludzi. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ogranicza się do korzyści dla środowiska i osób, które żyją i pracują w budynkach zaizolowanych rozwiązaniami PAROC. To także ogromna wartość dla naszych partnerów, którym dajemy gwarancję trwałości, jakości, bezpieczeństwa i zgodności naszych produktów z obowiązującymi regulacjami, dzięki czemu mogą oni przyspieszyć realizację projektów, zamortyzować koszty materiałów i nawiązywać trwałe relacje biznesowe. Długofalowy sukces możliwy jest tylko wtedy, gdy wszyscy weźmiemy sobie do serca nasze zobowiązania względem środowiska i społeczeństwa!. 

Wełna kamienna PAROC

Biodegradowalne włókna

  • Oznaczenie Europejskiej Rady ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej (EUCEB) na naszych produktach potwierdza zgodność włókien wełny kamiennej PAROC z wymogami biodegradowalności Rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • Znak jakości RAL potwierdza, że produkty PAROC spełniają wymagania bezpieczeństwa i biodegradowalności niemieckiej normy technicznej TRGS905.

Niskoemisyjność

  • Produkty PAROC spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania (M1) w fińskim systemie oceny emisyjności materiałów.
  • Produkty objęte certyfikacją można znaleźć na stronie RTS.
research-lab-7869013

Brak niebezpiecznych substancji

  • Włókna wełny kamiennej PAROC są wyrobem zarejestrowanym zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH. Nasze produkty nie zawierają substancji z tzw. „listy kandydackiej” – stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie.
  • Dokumentacja techniczna zarejestrowana w REACH zawiera raport dot. bezpieczeństwa chemicznego, który potwierdza zgodność włókien wełny kamiennej PAROC z wymogami Noty Q Rozporządzenia nr 1272/2008, w związku z czym nie są one klasyfikowane jako substancja niebezpieczna lub wywołująca podrażnienia.

Produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywie RoHS

  • Oznacza to, że produkty PAROC mogą być również wykorzystywane do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bezpieczeństwo montażu

  • Do prac montażowych z wełną mineralną sugerujemy luźny strój roboczy oraz rękawice ochronne. Na tyle, na ile jest to możliwe, należy kontrolować rozprzestrzenianie pyłu.
  • Na opakowaniach produktów PAROC znajdują się instrukcje w formie tekstowej i graficznej prezentujące, jak należy prawidłowo obchodzić się z materiałem, zgodnie z ustaleniami wszystkich członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych EURIMA.
EUCEB  RAL  M1  

Safety datasheets can be obtained from Paroc’s local web pages.