Wełna kamienna PAROC nadaje się do recyklingu

Wełna kamienna PAROC nadaje się do recyklingu

 

Choć wełna kamienna PAROC produkowana jest ze skał, a więc naturalnego i powszechnie dostępnego materiału, nie zwalnia to nas z odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naszej planety. Do tematu podchodzimy wielopłaszczyznowo, zarówno na poziomie procesów produkcyjnych, jak i usług wspierających ponowne wykorzystanie naszych produktów. Wełna kamienna PAROC może być poddawana wielokrotnemu recyklingowi!

 

Wełna kamienna PAROC

  • Może być ponownie wykorzystana w charakterze izolacji termicznej nowego obiektu, o ile płyty da się odzyskać z wcześniejszej realizacji w stanie nienaruszonym
  • Odpady i ścinki generowane przy cięciu płyt w zakładzie wykorzystujemy do produkcji kolejnych produktów, zmniejszając tym samym ilość potrzebnego surowca
  • Aby ograniczyć ilość odpadów, niektóre produkty (płyty dachowe) wykorzystywane są jak palety przy transporcie izolacji
  • Ścinki materiałów wykorzystywane są do produkcji luźnej wełny w granulacie
  • Wełna kamienna PAROC może być wykorzystywana jako trwałe i bezpieczne podłoże do uprawy roślin lub składowania odpadów.