Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na komfort pracy w budynkach są: mikroklimat pomieszczenia, warunki akustyczne, oświetlenie, promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne i higiena środowiska pracy. Ostatnimi czasy daje się zauważyć szczególne dążenie do zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego. Na hałas odczuwalny w pomieszczeniu składać się może kilka lub kilkanaście czynników (hałasem nazywa się dźwięki w danej chwili niepożądane). Część z tych dźwięków wytwarzana jest przez systemy wentylacji i klimatyzacji. Składają się na niego dźwięki emitowane przez pracujące urządzenia (silniki, wentylatory, pompy) oraz dźwięki powstające podczas przepływu powietrza przez instalację.

W sytuacjach, gdy konieczne jest ograniczenie przenoszenia hałasu przez strumień powietrza, zaleca się użycie płyt PAROC InVent, które zainstalować można wewnątrz kanału lub jako wypełnienie kulis tłumika akustycznego. Płyty z rodziny PAROC InVent zaprojektowaliśmy specjalnie do zmniejszania hałasu w kanałach wentylacyjnych.

Płyta PAROC InVent 

W przypadku, gdy wymagane jest wytłumienie hałasu powstającego podczas transportowania  powietrza, zaleca się użycie płyt PAROC InVent. Płyty z rodziny PAROC InVent zaprojektowaliśmy specjalnie do zmniejszania hałasu w kanałach wentylacyjnych.

 

Izolacja akustyczna

Najczęściej spotykaną metodą redukcji hałasu w instalacjach wentylacji jest zainstalowanie w ciągu kanałów tłumików akustycznych. Płyty i maty z grupy PAROC InVent posiadają pokrycie z płótna lub włókna szklanego. Występować mogą w gęstościach 60 i 80 kg/m3. Spotkać je możemy wewnątrz tłumików akustycznych, central klimatyzacyjnych, a także jako okładzina wewnętrznych powierzchni przewodów prostokątnych (rozwiązanie to eliminuje z systemu tłumiki akustyczne).

Tłumiki do redukowania hałasu w kanałach wentylacyjnych

 

PAROC Silencer 60 G5
W tłumikach okrągłych używany może być także PAROC Silencer 60 G5.