Systemy wentylacji transportujące poprzez kanały wentylacyjne ciepłe lub zimne powietrze wymagają izolacji termicznej, której głównym zadaniem jest ograniczenie i kontrolowanie potencjalnych strat ciepła. Redukcja niepotrzebnych strat ciepła w przewodach wentylacyjnych jest ważna zarówno z doraźnych względów finansowych jak i szerszego wymiaru - ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię.

Kanały izolowane termicznie  Ważne jest, aby podczas transportu ciepłego powietrza przez długie kanały wentylacyjne, utrzymywać temperaturę i straty ciepła na określonym, założonym podczas procesu projektowania, poziomie. Utrzymanie tych dwóch parametrów na zaprojektowanym poziomie jest istotne dla minimalizowania zapotrzebowania budynku na energię.

Kanały, przenoszące zimne powietrze również potrzebują dobrego rozwiązania izolacji termicznej. Izolacja taka utrzymuje niższą temperaturę wewnątrz kanału, izolując go od otoczenia. Jeśli chłodne powietrze w kanale jest ogrzewane przez otaczające powietrze, skuteczność systemu HVAC spada, a co za tym idzie potrzeba więcej energii do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz kanału.