Zawory i kołnierze są tymi częściami rurociągów przemysłowych, które zazwyczaj zwiększają ryzyko strat cieplnych. Aby uniknąć niepotrzebnych strat cieplnych, należy izolować termicznie zawory i kołnierze za pomocą łatwo otwieranych osłon.

Zalecana izolacja dla skrzynki zaworowej to PAROC Pro Wired Mat z pokryciem z folii aluminiowej, ponieważ produkty tej serii są elastyczne i łatwe do montażu na powierzchniach zaokrąglonych lub prostokątnych.
Obsługa i konserwacja jest prosta i czysta, dzięki temu, że wewnętrzna izolacja posiada okładzinę. Po zakończeniu działań konserwacyjnych można zamontować tą samą skrzynkę zaworową z jej izolacją z powrotem na swoim miejscu.

Izoalcja skrzynki zaworowej 

Dla zaworów i kołnierzy Paroc zaleca użycie maty na siatce PAROC Pro Wired Mat o gęstości 100 kg/m3 z warstwą folii aluminiowej.

 
Matę izolacyjną montuje się z powierzchnią folii aluminiowej skierowaną w stronę zaworu lub kołnierza ("do środka").