Paroc zapewnia uniwersalne rozwiązania izolacyjne dla wszystkich wymogów stawianych izolacji rurociągów.  W zależności od temperatury eksploatacyjnej rurociągu następuje  dobór odpowiedniego rozwiązania izolacyjnego. Otulina  nie osiada wraz z upływem czasu, więc jej grubość i parametry izolacyjne pozostają stałe przez cały okres użytkowania rurociągu. Paroc zawsze zaleca użycie otulin dla rurociągów.  

Stosując odpowiednie produkty Paroc można zmniejszyć straty ciepła, o co najmniej 25% -30% w porównaniu do maty izolacyjnej o tej samej grubości. Poza tym mata wymaga konstrukcji wsporczej do podpierania okładziny. Konstrukcja wsporcza tworzy duży mostek cieplny wewnątrz izolacji. Jeśli określone maksymalne straty ciepła leżą u podstawy wymiarowania izolacji rurociągu, to stosowanie otulin izolacyjnych zmniejsza znacząco wymaganą grubość izolacji.

Zobacz porównanie przepływu ciepła na końcu strony.

Rozwiązanie "PAROC Pro Lock"
W rozwiązaniu "PAROC Pro Lock", jedna warstwa izolacji wystarczy, aby zastąpić dwuwarstwową otuliną (grubości 80-160 mm). Czas montażu jest krótszy, co oznacza, że rusztowania i inne urządzenia potrzebne są przez krótszy okres, i ogólny koszt pracy jest niższy. Łączna redukcja kosztów wynosi ok. 20% -30%.

Podwójna warstwa (DL)
Gdy potrzebne są dwie warstwy izolacyjne, a grubość izolacji wynosi ponad 160 mm, zalecamy wybór produktów z oznakowaniem "DL". Produkty "DL" są gotowym rozwiązaniem składającym się z dwóch otulin, które są zwymiarowane tak, aby do siebie pasować. Produkty "DL" są pakowane jeden w drugi i dostarczane razem, co generuje kolejne oszczędności, dzięki bardziej wydajnym procesom logistycznym w miejscu montażu. 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi szefami regionów.