Wysokie temperatury i specjalna konstrukcja kotłów w elektrowniach, wraz z potrzebą optymalnej wydajności dla całej instalacji, stwarzają poważne wyzwania dla rozwiązań izolacyjnych.

Rozwiązania zastosowane w kotłach i w izolacji muszą pozwalać na rozszerzalność cieplną. Obudowa i hydraulika kotłów to elementy pozostające w ciągłym ruchu generowanym rozszerzalnością cieplną i wibracjami. Przyłączone urządzenia, takie jak palniki i wentylatory są źródłem wibracji. Oprócz bardzo wysokiej temperatury kotła, temperatury mogą znacznie różnić się w różnych częściach całej konstrukcji.

Właściwe rozwiązanie izolacyjne zmniejsza straty ciepła w kotle i zapobiega przegrzaniu kotłowni - każda z tych korzyści zwiększa wydajność kotła. Należy projektować rozwiązania izolacyjne biorąc pod uwagę typ kotła i dane zawarte w specyfikacji technicznej dostarczanej przez producenta kotła. Zgodnie z normami, kotły powinny być zaizolowane przy użyciu od dwóch do trzech warstw izolacyjnych, a grubość izolacji powinna wynosić w sumie 200-300 mm.

Ściana  kotła

Ze względu na wysokie temperatury, wymagane są tu dwie do trzech warstw izolacyjnych, aby zapewnić wytrzymałe i wystarczająco grube rozwiązanie izolacyjne. Wibracje również wymagają szczególnej uwagi podczas montażu instalacji.
Materiał izolacyjny powinien być elastyczny, aby wypełniać wszystkie luki i pozwalać na rozszerzalność cieplną. Należy również zainstalować folię aluminiową pomiędzy warstwami izolacji, aby zapobiec promieniowaniu cieplnemu wewnątrz izolacji. Produkty PAROC z wełny mineralnej mają dobre właściwości termiczne, pozwalające na wytrzymanie bardzo wysokich temperatur, oraz dużych wahań temperatur w różnych częściach kotła.

Ściana rurowa kotła 

 Dla ściany kotła, Paroc zaleca następujące rozwiązanie:

• PAROC Pro Wired Mat o gęstości 100 (lub 130) kg/m3 z pokryciem z folii aluminiowej. Innym rozwiązaniem jest montaż płyt PAROC Pro Slabs o gęstości 80 kg/m3, jako warstwy wierzchniej.

• Należy zamocować izolację ściany szpilkami dopasowanymi do tej ściany.

 

 

Górna część kotła

W górnej części kotłów znajduje się szereg złaczy rur. Połączenia te należy zaizolować specjalną strukturą izolacyjną przeznaczoną dla górnej części kotła.

Główna cześć konstrukcji górnej części kotła wykonana jest z płaskich belek i ciężkiej siatki stalowej i jest zwykle izolowana matami izolacyjnymi lub połączeniem mat i płyt izolacyjnych. Cała konstrukcja jest pokrywana ciężką blachą trapezowa. Blacha trapezowa montowana na szczycie musi wytrzymać ciężar pracowników wykonujących prace konserwacyjne.

Górna część kotła

Dla górnej części kotła, Paroc zaleca następujące rozwiązanie:

• PAROC Pro Wired Mat o gęstości 100 (lub 130) kg/m3 z pokryciem z folii aluminiowej. Innym rozwiązaniem jest montaż płyt PAROC Pro Slabs o gęstości 80 kg/m3, jako warstwy wierzchniej.

• Izolacja mocowana jest za pomocą kołków