Większość zakładów przemysłowych posiada betonowe kominy, które powinny być zaizolowane.

Izolacja termiczna zapobiega spadkowi temperatury powierzchni wewnętrznych kanałów stalowych kominów do punktu, w którym gazy skraplają się i tworzą korozyjne, kwasowe osady. Zapobieganie korozji przedłuża okres eksploatacji komina.
Okrągłe, wewnętrzne konstrukcje kominów zazwyczaj izoluje się elastycznymi matami na siatce, zwracając szczególną uwagę na zapobieganiu powstających korodujących kropel kwasów. Maty na siatce z folią aluminiową to idealne rozwiązanie izolacyjne dla okrągłych kanałów wewnętrznych betonowych kominów. 
 

Kanały stalowe wewnątrz betonowego komina 

Do kominów przemysłowych, Paroc zaleca następujące rozwiązanie:
• PAROC Pro Wired Mat 100pokrytych folią aluminiową.
• stalowe obręcze 
 

"Kanały stalowe wewnątrz betonowego komina zaizolowane matami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową. Izolacja jest mocowana stalowymi obręczami montowanymi wokół kanałów. "