Projektowanie i instalacja izolacji cieplnej na ścianach urządzeń oczyszczanych gazów spalinowych z instalacji kotłowej, ma kluczowe znaczenie dla jej trwałości i funkcjonalności.

Temperatury gazów spalinowych utrzymują się zazwyczaj poniżej 200°C w tej części procesu. Należy zainstalować izolację cieplną, aby zapobiec spadkowi temperatury wewnętrznych ścian do punktu, w którym kwas zawarty w gazach spalinowych skrapla się i tworzy korozyjne osady. Konieczne jest również dobre zaizolowanie struktur wspierających, aby uniknąć powstawaniu mostków termicznych.

Można zaizolować krytyczne obszary, takie jak konstrukcje usztywniające powierzchnie klejone i pokrywy dostępu za pomocą wielowarstwowych rozwiązań izolacyjnych, pamiętając o zakładce na łączeniach, aby izolacja była dostatecznie szczelna. Zazwyczaj obie warstwy są płytami izolacyjnymi, ale możliwe jest łączenie płyt z matami

Izolacja urzązeń i filtrów

Dla urządzeń i filtrów, Paroc zaleca następujące rozwiązanie:

• PAROC Pro Slab o gęstości 80 kg/m3

• Izolacja mocowana jest na dopasowanych kołkach.
Izolacja PAROC Pro Slab zapewnia doskonałą izolację termiczną w szerokim zakresie temperatur gazów spalinowych, ma niską przepuszczalność powietrza i jest odporna na wilgoć. Ponadto rozwiązania izolacyjne dla dachów o nazwie PAROC Pro Roof Slabs oferują dobrą wytrzymałość na ściskanie w konstrukcjach dachowych