W wielu gałęziach przemysłu, w trakcie różnych procesów istnieje potrzeba przenoszenia dużych ilości powietrza lub innych gazów. Dzieje się to np. w kanałach gorących spalin w elektrowniach oraz podczas wentylacji maszyn papierniczych - podczas takich operacji obecne są duże ilości energii, która musi zostać odzyskana. Kluczową kwestią dla funkcjonalności i ekonomiczności działań jest kontrola temperatury procesu.

Temperatura gazów wewnątrz kanałów dymowych sięga 300°C. Gazy mogą zawierać siarkę i inne substancje korodujące. Izolację termiczną należy zamontować w strukturze wspierającej kanału spalinowego, aby zapobiec spadkowi temperatury powierzchni do punktu, w którym gazy skraplają się i tworzą korozyjne, kwasowe osady.

Wysokie prędkości przepływu, wahania temperatury i ciśnienia oraz rozmiar własny kanałów i urządzeń, wymagają wysokiej wytrzymałości mechanicznej struktur wspierających. Dla kanałów spalinowych, Paroc zaleca użycie podwójnej warstwy izolacji w celu uniknięcia mostków termicznych, które zwiększają ryzyko korozji. Zazwyczaj obie warstwy są płytami izolacyjnymi, ale możliwe jest łączenie płyt z matami. Optymalny materiał izolacyjny zależy od temperatury i rodzaju konkretnego przewodu kominowego.

kanał spalinowy 

Dla kanałów spalinowych, Paroc zaleca następujące rozwiązanie:
• Zastosowanie pojedynczej lub podwójnej warstwy izolacji PAROC Pro Slabs o gęstości 80 kg/m3
• Izolacja mocowana jest na dospawanych kołkach.

Płyty izolacyjne PAROC Pro Slabs zapewniają doskonałą izolację termiczną w wysokich temperaturach i dobrą wytrzymałość mechaniczną. W kanałach prostokątnych, łatwiejsze do zainstalowania są płyty, ale maty izolacyjne mogą być również używane.

"Kanały spalinowe są łatwe do zaizolowania za pomocą płyt izolacyjnych, układanych w jednej lub w wielu warstwach izolacyjnych. Płyty są mocowane za pomocą kołków z podkładkami ".