Prawidłowa izolacja akustyczna (zwłaszcza na statkach wycieczkowych) ma ogromne znaczenie dla komfortu pasażerów. Porowata struktura wełny mineralnej zapewnia jej dobre właściwości tłumienia dźwięków.

Oasis of the Seas Royal Suite
Comfortable and safe passenger environment is assured by PAROC Marine insulations. Picture from Royal Suite on Oasis of the Seas.

 

The laboratory of Building Technology at VTT (Technical Research Centre of Finland) has made the following sound attenuation measurements: