A) Bezsiatkowy natryskowy system izolacji stropów: płyty klejone do stropu, malowane natryskowo

PAROC CGL 20cy to płyta lamellowa z fazowanymi krawędziami zagruntowana jednostronnie roztworem krzemianowym od strony czołowej. Płyty klei się bezpośrednio do stropu za pomocą masy klejowej a nastepnie maluje metodą natryskową. Naniesiona powłoka gruntująca skraca czas potrzebny do wykończenia powierzchni.

Płyta PAROC CGL 20cy eliminuje czasochłonny etap wykańczania stropu.  Lamellowa płyta izolacyjna tworzy powierzchnię stropu, która może być bezpośrednio wykończona warstwą farby. Płyty lamellowe mają fazowane krawędzie, które ukrywają wszelkie drobne nierówności powierzchni i dają sufitowi estetyczne wykończenie.

Według badań ogniowych, warstwa betonu o grubości 100mm wraz z płytą izolacyjną "PAROC CGL 20cy" o grubości 60mm mają klasyfikację ogniową REI 240.

Lamellowe płyty izolacyjne mają również doskonałe właściwości akustyczne:

 • Współczynnik pochłaniania (absorpcji) dźwięku dla płyty "PAROC CGL 20cy" o grubości 60 mm wynosi αw=0.95 
 • Współczynnik pochłaniania (absorpcji) dźwięku dla płyty "PAROC CGL 20cy" o grubości 200 mm wynosi αw=1.00
strop garażowy 
 • Konstrukcja nośna stropu: płyta żelbetowa pełna lub kanałowa 
 • Izolacja termiczna: PAROC CGL 20cy przyklejona do stropu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta kleju 
 • Gotowa powierzchnia izolacji malowana metodą natryskową 
 

B) System otynkowany izolacji stropu: płyty lamellowe klejone do stropu

PAROC Linio 80 to płyta lamellowa z wełny mineralnej stosowana do izolacji stropu metodą klejenia z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem, lub barwiona zaprawą klejową. Powierzchnia płyty lamellowej  wykonana jest metoda lekką mokrą. Warstwę izolacyjną należy pokrywać tynkiem zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta zaprawy tynkowej. Wykończona powierzchnia jest gładka i wygląda jak tradycyjna powierzchnia otynkowana. Do izolacji stropu można zastosować produkt PAROC Linio 80 jednostronnie gruntowany umożliwiający szybszy montaż płyty do stropu- nie ma potrzeby wstępnego gruntowania płyty przed jej przyklejeniem.

 
strop garażowy
 • Konstrukcja nośna stropu: płyta kanałowa 
 • Izolacja termiczna: PAROC Linio 80 przyklejona do stropu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta klejów 
 • Lamellowe płyty izolacyjne mają wysoką wytrzymałość na rozciąganie: dzięki czemu można je pokryć cienkowarstwowym tynkiem zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta tynków 
 • Jednolita otynkowana powierzchnia 
 Rozwiązania izolacyjne, współczynnik przenikania ciepła U
 PAROC CGL 20 140 mm   200 mm 390 mm      
 PAROC Linio 80

  140 mm 230 mm 420 mm 
 współczynnik przenikania ciepła U  W/m2K 0.24 0.17  0.09  0.25  0.16  0.09
 

C) System otynkowany izolacji stropu: instalacja dla stropów wylewanych

Można uniknąć niepotrzebnych etapów montażu poprzez zainstalowanie lamellowych płyt izolacyjnych na dnie wylewanej formy płyty stropowej. Gdy beton wyschnie, warstwa izolacji przylega szczelnie do betonu i trwale się z nim wiąże. Powierzchnię warstwy izolacyjnej można następnie pokryć cienkowarstwowym tynkiem lub pomalować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta zaprawy tynkowej lub farby. Wykończona powierzchnia jest równa i jednolita. Do izolacji stropu można zastosować produkt PAROC Linio 80 jednostronnie gruntowany umożliwiający szybszy montaż płyty do stropu- nie ma potrzeby wstępnego gruntowania płyty przed jej przyklejeniem.

 
strop garażowy 
 • Konstrukcja nośna stropu: wylewana płyta betonowa
 • Izolacja termiczna: PAROC Linio 80 przylegająca ściśle do wylewanego stropu betonowego 
 • Lamellowa płyta mająca wysoką wytrzymałość na rozciąganie: dzieki czemu można je pokryć cienkowarstwowym tynkiem zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta tynków 
 • Gdy izolacja jest montowana podczas wylewania stropu, tworzy równą powierzchnię sufitu, która jako warstwa wykończeniowa potrzebuje tylko malowania 
Rozwiązania izolacyjne, współczynnik przenikania ciepła U
PAROC CGL 20 140 mm   210 mm 390 mm      
PAROC Linio 80

  160 mm 250 mm 430 mm 
Współczynnik przenikania ciepła U  W/m2K 0.25 0.17  0.09  0.24  0.16  0.09