Konstrukcje stalowe

Przepisy budowlane wymagają, aby pewne elementy budynku posiadały określoną odporność ogniową. To, czy dany element musi mieć odporność ogniową zależy od wielkości budynku, jego przeznaczenia oraz funkcji tego elementu. .

Fire safe insulation, steel construction 1  Przy narażeniu na kontakt z ogniem, wszystkie powszechnie stosowane materiały budowlane tracą część swojej wytrzymałości mechanicznej. Mocno obciążona konstrukcja stalowa traci swój margines bezpieczeństwa projektowego w temperaturze około 550°C, niezależnie od gatunku użytej stali. Aby chronić stal konstrukcyjną w budynku, warto użyć ogniochronnych płyt PAROC. W zależności od zastosowania, można wykorzystać jedną z trzech metod ochrony przeciwpożarowej: obłożenie płytami zgodnie z kształtem profili, obudowa w formie skrzyniowej oraz ochrona pełna. 

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych za pomocą płyt PAROC FPS 17

Płyty PAROC FPS 17 zostały opracowane do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych i zostały poddane naturalnym testom i obliczeniom w celu określenia wymaganej grubości izolacji. Profile stalowe zabezpieczone płytami PAROC FPS 17 zostały przetestowane i obliczone zgodnie z normami EN 1363-1:2012 i ENV 13381-4:2013 przez Duński Instytut Techniki Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa (DBI). System otrzymał Europejski Certyfikat Akceptacji Technicznej (ETA 08/0093) wydany przez Eurofins Expert Service.