Rezultatem pożaru w budynku może być utrata życia i poważne szkody w mieniu. Firmy ubezpieczeniowe prawie połowę swoich rocznych odszkodowań wypłacają w zawiązku ze szkodami pożarowymi. Szkody powodowane przez wodę stanowią około 30% a włamania do 20% rocznych roszczeń. Budynki, jak również ich wyposażenie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia. Dzięki zastosowaniu ochrony przeciwpożarowej, ryzyko pożaru może być znacznie zmniejszone.

Ochrona przeciwpożarowa w budynku dzieli się na ochronę pasywną i aktywną. Aktywna ochrona przeciwpożarowa ma zadziałać, gdy wybuchnie pożar, i obejmuje środki wykrywania i alarmowania, zraszacze automatyczne, drzwi i okiennice z topliwymi blokadami, oświetlenie awaryjne i systemy oddymiające. Uszkodzenie tego systemu może być bardzo łatwe: akty wandalizmu uszkadzające mechanizmy dostarczania wody, uszkodzenie zaworów, lub po prostu niewiedza, mogą spowodować, że przestanie on działać. Dlatego budynek z prawdziwie skuteczną ochroną przeciwpożarową potrzebuje więcej niż jednego systemu ochrony przeciwpożarowej.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa jest zazwyczaj wbudowana w strukturę budynku tak, aby mógł on wytrzymać pożar przez określony czas. Pasywna ochrona przeciwpożarowa chroni budynek i życie osób przebywających w nim poprzez zmniejszenie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz i na zewnątrz, zachowując tym samym stabilność budynku oraz jego bezpieczeństwo i zapewniając drogi ewakuacji dla jego mieszkańców.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa obejmuje podział przestrzeni wewnętrznej, strukturalną ochronę przeciwpożarową, dobry dostęp do budynków dla strażaków oraz bezpieczne i skuteczne drogi ewakuacji.

Wybór materiałów budowlanych oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane do zapewnienia wymaganego poziomu pasywnej ochrony przeciwpożarowej, zależy od dwóch czynników - ich reakcji na ogień i odporności ogniowej.

Dzięki swojej wysokiej temperaturze topnienia, wełna mineralna PAROC jest idealnym materiałem do zastosowań przeciwpożarowych.

Posiadamy doskonałe rozwiązania przeciwpożarowe dla różnych typów budynków i aplikacji. Poniższe działy tej strony zawierają najbardziej powszechne, ogólne rozwiązania ogniochronne oraz szczegółowe dla różnych aplikacji. Wybierz szukany rodzaj izolacji ogniochronnej i znajdź odpowiedni produkt PAROC.