PAROC Hvac Dots

Unikalne rozwiązanie do maskowania gwoździ odwrotnych. Dzięki PAROC HVAC Dots można szybko oraz estetyczne barierę przeciwwilgociową. Jest to rozwiązanie bezobsługowe, poprawnie zaprojektowane i zastosowane działa tak długo jak izolacja.

Karta produktu

 
Zaktualizowano 9 kwi 2021
Szerokość
średnica łatki: 60 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 750 łatek/rolkę. Pakowanie: 8 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
Klejakrylowy
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa-30 °C do +120 °C
. 
Warunki przechowywania12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Temperatura aplikacji10 °C do 40 °C

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.

Szerokość
średnica łatki: 60 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 750 łatek/rolkę. Pakowanie: 8 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
Klejakrylowy
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa-30 °C do +120 °C
. 
Warunki przechowywania12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Temperatura aplikacji10 °C do 40 °C

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.

Szerokość
średnica łatki: 60 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 750 łatek/rolkę. Pakowanie: 8 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
Klejakrylowy
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa-30 °C do +120 °C
. 
Warunki przechowywania12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Temperatura aplikacji10 °C do 40 °C

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.