PAROC Clad Dots

PAROC Clad Dots jest to unikalne rozwiązanie służące do maskowania gwoździ odwrotnych używanych do mocowania produktów z grupy Clad. Produkty te przeznaczone są do wykonywania izolacji instalacji prowadzonych na zewnątrz budynków. Przygotowane na bazie butylu samowulkanizujące łatki są wodo oraz UV odporne. Charakteryzują się ponadto dużą odpornością na starzenie. Dzięki zastosowaniu PAROC Clad Dots można szybko oraz estetyczne odtworzyć barierę przeciwwilgociową. Jest to rozwiązanie bezobsługowe, poprawnie zaprojektowane i zastosowane działa tak długo jak izolacja.

Karta produktu

 
Zaktualizowano 7 maj 2021
Szerokość
średnica łatki: 90 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 100 łatek/rolkę. Pakowanie: 6 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
KlejButyl
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Warunki przechowywania+10 °C do +40 °C
. 
Temperatura aplikacji 

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.

Szerokość
średnica łatki: 90 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 100 łatek/rolkę. Pakowanie: 6 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
KlejButyl
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Warunki przechowywania+10 °C do +40 °C
. 
Temperatura aplikacji 

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.

Szerokość
średnica łatki: 90 mm
Ilość
łatki dostarczane w rolce: 100 łatek/rolkę. Pakowanie: 6 rolek/pudełko

Właściwości termiczne

Opór cieplny
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Wymiary i tolerancjeNPD  

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wody
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, WpNPD  

Inne właściwości

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆWartość
KlejButyl
. 
Rodzaj przekładkiPapier silikonowany
. 
Odporność temperaturowa12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego
. 
Warunki przechowywania+10 °C do +40 °C
. 
Temperatura aplikacji 

Pokrycie

Pokrycie
Folia aluminiowa

Kolory

Błyszczące aluminium

Montaż

Podczas instalacji temperatura łatek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.

Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Więcej informacji

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.